БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Виж всички новини

 Националният кръг на състезанието по английски езикKGL2020 на Асоциацията на Кеймбридж училищата ще се проведе на 26.09.2020 г.(събота) с начало 11.00 ч. 

в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София.

 

Правила за провеждане на състезанието.

1.      Учениците трябва да бъдат в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, София 1113, ул. "Латинка" №11, в 10.15 ч. на 26.09.2020 г. Начало на състезанието 11.00 ч.

2.      Влизането в сградата ще се осъществява от два входа. Вход от улица „Латинка“ № 11 и вход от ул. „Райко Алексиев“ (от училищния двор).

3.      Задължително е носенето на лични предпазни средства (маски или медицински шлемове) в общите помещения на сградата (коридори, тоалетни, училищен стол и бюфети) от ученици, квестори и учители.

4.      Препоръчително е всеки ученик да има резервна маска, личен дезинфектант и дезинфектиращи кърпички за ръце.

5.      На всеки участник ще бъде измервана температурата преди влизане в сградата на училището.

6.      Родителите на учениците няма да бъдат допускани в сградата на училището.

7.      Участниците са длъжни да дочакат приключване на състезанието по местата си в стаите, независимо дали са предали тестовете си по-рано от крайния час.

8.      След приключване на състезанието участниците са длъжни да напуснат веднага сградата на училището и ако трябва да изчакат преподавателите си, да го направят в училищния двор.

9.      Задължително е носенето от учениците на документ, с който да могат да се легитимират, както и два черни химикала.

10.   В двора на училището няма да бъде разрешено паркиране на превозни средства. Родители и придружители трябва да предвидят други възможности за паркиране.

 
Проекти

Проекти