БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Виж всички новини

Присъствена форма на обучение от 18.02.- 02.03.2021г.- началото на блоковете се запазва

За класовете в ОЕСР – началото на блоковете също се запазва!

 

Клас

Смяна

Начало

Край

Етаж

Кабинет

5.А клас

Втора

13,30

19,30

втори

200

5.Б клас

Втора

13,30

19,30

втори

201

5.В клас

Втора

13,30

19,15

втори

202

5. Г клас

Втора

13,30

19,30

втори

203

5. Д клас

Втора

13,30

19,30

втори

204

5. Е клас

Втора

13,30

19, 30

втори

205

5. Ж клас

Втора

13,30

19,30

втори

206

10. А клас

Първа

7,30

13,15

първи

101

10.Б клас

Първа

7,30

13,15

първи

102

10. В клас

Първа

7,30

13,15

първи

103

10. Г клас

Първа

7,30

13,15

първи

104

10.Д клас

Първа

7,30

13,15

първи

105

10. Е клас

Първа

7,30

13,15

първи

100

11.А клас

Първа

7,30

13,15

втори

200

11. Б клас

Първа

7,30

13,15

втори

201

11. В клас

Първа

7,30

13,15

втори

202

11. Г клас

Първа

7,30

13,15

втори

203

11. Д клас

Първа

7,30

13,15

втори

204

11. Е клас

Първа

7,30

13,15

втори

205

 

втори

 
Проекти

Проекти