БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Виж всички новини

СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на изпити за промяна на годишна оценка в дневна
 форма на обучение

 

 

Изпит по учебен предмет

Дата

Начален час

Място на провеждане

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

14.05.2021 г.

12,30 ч.

405 каб.

18.05.2021 г.
 

 

ФВС

17.05.2021 г.

9.30 ч.

Физкултурен салон

18.05.2021 г.
 

 

Информатика

17.05.2021 г.

12,30 ч.

405 каб.

18.05.2021 г.
 

 


 

 

д- р Нели Кирилова Киркова-Костова 

 
 
Проекти

Проекти