БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Виж всички новини

График на учебните занятия на 27.05.2021 и 28.05.2021г за учениците от начален етап ще се промени, както следва:

  • От 9.00 - до 9.ЗОч. - учениците от четвъртите класове се явяват в сградата на 32.СУИЧЕ и заемат местата си в изпитните зали.
  • 10.00 - начало на НВО
  • Учебните занятия за учениците от I, II, III клас ще се провеждат от 12.30 до 17.ООч.
  • Групи ЦДО на 27.05.2021 и 28.05.2021г.  няма да има.
 
Проекти

Проекти