БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

 

 

 

32.СУИЧЕ-019

Дата на публикуване:25.03.2020 г.

Дата на създаване на обявата:

25.03.2020 г.

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2020/2021г. за учениците от  I, II, III, IV , Vи VI клас на 32. СУИЧЕ "Свети Климент Охридски", гр. София по обособени позиции. 

 25.03.2020г.

Обявление за възложена поръчка.

30.04.2020г.

 
Обособена позиция 1 - Договор с Просвета София АД
 
Обособена позиция 2 и 4 - Договор с Клет България ООД
 
Обособена позиция 3 - Договор с Архимед 2 ЕООД
 
Обособена позиция 5 - Договор с Бит и техника ООД
 
Обособена позиция 6 - Договор с Рива АД
 
Обособена позиция 7 - Договор с Педагог 6 СД 
 
30.04.2020г.
 

[Пряко договапяне]    

Краен срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП


32.СУИЧЕ-018

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

25.09.2019 год.

Доставка на закуски , мляко, зеленчуци и/или плод за учениците от I-ви до IV-ти клас на 32.Средно училище с изучаване на чужди езици  „Свети Климент Охридски"

 25.09.2019 год.

Протокол на комисия

11.10.2019 год.

Решение за избор на изпълнител

11.10.2019 год.

Договор

24.10.2019 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 09.10.2019 год. / 17.00 часа

 

32.СУИЧЕ-017

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

25.09.2019 год.

Доставка на топлинна енергия за нуждите на 32. СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

 25.09.2019 год.

Протокол

10.10.2019 год.

 Решение

10.10.2019 год.

Договор

 

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 09.10.2019 год. / 17.00 часа


 

32.СУИЧЕ-016

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

01.07.2019 год.

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2019/2020г. за учениците от  IV клас на 32. СУИЧЕ "Свети Климент Охридски", гр. София по обособени позиции. 

 01.07.2019 год.

Протокол

 11.07.2019 год.

Решение

 11.07.2019 год.18.07.2019 год.

Договор - Просвета- София АД

18.07.2019 год.

Договор - Издателска къща Рива АД

18.07.2019 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 10.07.2019г. 17.00 ч.


 

32.СУИЧЕ-015

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

29.03.2019 год.

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2019/2020г. за учениците от  I, II, III, V и VII клас на 32. СУИЧЕ "Свети Климент Охридски", гр. София по обособени позиции. 

 29.03.2019 год.

Протокол

 12.04.2019г. 

Решение

 12.04.2019г. 


19.04.2019г.

Педагог 6 - СД

24.04.2019г.

Просвета-София АД

25.04.2019г.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 10.04.2019г. 17.00 ч.


 

32.СУИЧЕ-014

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

09.11.2018 год.

Доставка на закуски , мляко, зеленчуци и/или плод за учениците от I-ви до IV-ти клас на 32.Средно училище с изучаване на чужди езици  „Свети Климент Охридски"

 09.11.2018 год.

Отговор на писмо

 14.11.2018 год.
Протокол на комисия

 22.11.2018 год.

Решение за избор на изпълнител

 22.11.2018 год.

Договор

19.12.2018 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 21.11.2018 год. / 17.00 часа

 

32.СУИЧЕ-013

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

24.10.2018 год.

Доставка на топлинна енергия за нуждите на 32. СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

 24.10.2018 год.

Протокол

 09.11.2018 год.

Решение

 09.11.2018 год.

Договор

 22.01.2019 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 08.11.2018 год. / 17.00 часа


 

32.СУИЧЕ-012

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

26.07.2018 год.

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019г. за учениците от  III и VII клас на 32. СУИЧЕ "Свети Климент Охридски", гр. София по обособени позиции. 

 26.07.2018 год.

Протокол

 7.08.2018 год.

Решение

 7.08.2018 год.7.08.2018 год.

Педагог 6 - СД

8.08.2018 год.

Просвета-София АД

8.08.2018 год.

ИК"Рива" АД

8.08.2018 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 03.08.2018г. 17.00 ч.


 

32.СУИЧЕ-011

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

23.11.2017 год.

Доставка на закуски , мляко, зеленчуци и/или плод за учениците от I-ви до IV-ти клас на 32.Средно училище с изучаване на чужди езици  „Свети Климент Охридски"

 23.11.2017 год.

Протокол на комисия

 04.12.2017 год.

Решение за избор на изпълнител

 04.12.2017 год.

Договор

19.12.2017 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 01.12.2017 год. / 17.00 часа

 

32.СУИЧЕ-010

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

30.10.2017 год.

Доставка на топлинна енергия за нуждите на 32. СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

 30.10.2017 год.

Протокол

 10.11.2017 год.

Решение

 10.11.2017 год.

Договор

 28.11.2017 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 09.11.2017 год. / 17.00 часа

 
 

32.СУИЧЕ-009

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

21.08.2017 год.

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018г. за учениците от I, II, V и VI клас на 32. СУИЧЕ "Свети Климент Охридски", гр. София

 21.08.2017 год.

Протокол

 4.09.2017 год.

Решение

 4.09.2017 год.

 
 

 7.09.2017 год.

Педагог 6 - СД

7.09.2017 год.

Просвета-София АД

 

Бит и техника ООД

7.09.2017 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 30.08.2017 год. / 17.00 часа


 
 

32.СУИЧЕ-008

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

12.05.2017 год.

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018г. за учениците от I, III, IV, V и VII клас на 32. СУИЧЕ "Свети Климент Охридски", гр. София

 12.05.2017 год.

Протокол

 23.05.2017 год.

Решение

 23.05.2017 год.

Договори

 

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 22.05.2017 год. / 17.00 часа


 
 

32.СУИЧЕ-007

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

12.05.2017 год.

Извършване на ремонтни строително-монтажни работи на тоалетните за учениците от I-ви до IV-ти клас и щранг на парното в крило "Христо Ботев", в сградата на 32. СУИЧЕ "Свети Климент Охридски", гр. София

 12.05.2017 год.

Съобщение относно срок за изпълнение на поръчката

 15.05.2017 год.

Протокол

 31.05.2017 год.

Решение

 31.05.2017 год.

Договор

 09.06.2017 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 29.05.2017 год. / 17.00 часа


 

32.СУИЧЕ-006

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

7.11.2016 год.

„Доставка на закуски, мляко, зеленчуци и/или плод за учениците от I -ви до IV -ти клас на 32.Средно училище с изучаване на чужди езици  „Свети Климент Охридски“

 7.11.2016 год.

 7 .11. 2016 год.

Уведомление за удължаване на срока за подаване на оферти

 23.11.2016 год.

Протокол

 30.11.2016 год.

Решение

 1.12.2016 год.

Договор

 23.12.2016 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи:28.11.2016 год. / 17.00 часа

 


32.СУИЧЕ-005

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

24.10.2016 год.

"Доставка на топлинна енергия за нуждите на 32 Средно училище с изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски".

 24.10.2016 год.

Протокол

 7 .11. 2016 год.

Решение за изпълнител на поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 32 СУИЧЕ.

 7.11.2016 год.

Договор

 28.11.2016 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 04.11.2016 год. / 17.00 часа


 

32.СУИЧЕ-004

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

10.08.2016 год.

"Доставка на  нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на 32 Средно училище с изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски"

 10.08.2016 год.

ПРОТОКОЛ

 24.08. 2016 год.

ДОГОВОР

 13.09.2016 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 22.08.2016 год. / 17.00 часа


 

32.СУИЧЕ-003

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

30.06.2016 год.

"Извършване на ремонтни строително монтажни работи  и изграждане на ел.инсталация в крило "АГРО"- учебни кабинети № 501, № 503, № 504, №505, фоайе, тоалетна и два коридора, учебен кабинет № 601 , № 602 , № 603 , № 604 , № 605, фоайе, тоалетна и хранилище на етаж 2, в сградата на 32 СОУ "Св. Климент Охридски", гр. София"

 30.06.2016 год.

ПРОТОКОЛ

 19 .07. 2016 год.

РЕШЕНИЕ

 20.07.2016 год.

ДОГОВОР

 02.08.2016 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 15.07.2016 год. / 17.00 часа


 

32.СУИЧЕ-002

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

9.05.2016 год.

„ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОД. ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 7 КЛАС НА 32. СОУ ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”СОФИЯ

 09.05.2016 год.

ПРОТОКОЛ

 18 .05. 2016 год.

РЕШЕНИЕ

 18.05.2016 год.

ДОГОВОРИ

 31.05.2016 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи: 17.05.2016 год. / 17.00 часа

 

32.СУИЧЕ-001

Дата на публикуване:

Дата на създаване на обявата:

4.12.2015 год.

ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ, МЛЯКО, ЗЕЛЕНЧУЦИ И/ИЛИ ПЛОД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО IV-ТИ КЛАС НА 32. СОУ ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”СОФИЯ

 4.12.2015 год.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

 4 .12. 2015 год.

ПРОТОКОЛ

 21.12.2015 год.

ДОГОВОР

 4.01.2016 год.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА

 4.01.2017 год.

[Публична покана]    

Краен срок за подаване на документи:16.12.2015 год. / 16.30 часа

  


 
Проекти

Проекти