БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

Протокол "Многознайко"

 

 

 

   Резултати от първия кръг на състезанието по английски език  „KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2020”

 

Резултатите накласираните за участие в Областния кръг на Националната олимпиадапо английски език

Резултати на участниците в Общинския кръг на Националната олимпиадапо английски език

 

 

 

Съгласно регламента в регионалния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2019 – 2020 годинаса класирани да участват:

възрастова групаМартина Дианова Георгиева – 8.д клас

II възрастова група: Красимира Маринова Карастоянова – 11.в клас

 

 

 
Проекти

Проекти