БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

ПРОТОКОЛ с резултатите от състезаниетона"МНОГОЗМАЙКО" "Аз зная английски език", проведено на 29.03.2019г.  в 32.СУИЧЕ "СветиКлимент Охридски", град София

ПРОТОКОЛс резултатите на участниците в у

ченическото състезаниетона БАКЕУ„ОПТИМА“ по четене на английски и немски език,проведено на 13.03.2019г.в 32.СУИЧЕ "Св. Кл. Охридски"

 Резултати от четене на английски и немски езици, проведено на 13.03.2019г.


32 СУИЧЕ

Симеон Петров Димитров

4

6,5

32 СУИЧЕ

Теодора Илиянова Шандуркова

4

3,75

32 СУИЧЕ

Христина Георгиева Танева

4

2

32.СУИЧЕ

Ангел Николов Милев

4

9,5

32.СУИЧЕ

Валери Светославов  Кръстев

4

2,5

32.СУИЧЕ

Ивет  Любомирова  Маринова

4

8,25

32.СУИЧЕ

Йоана  Радославова Мерджанова

4

14,75

32.СУИЧЕ

Калоян Красимиров Тодоров

4

5,5

32.СУИЧЕ

Калоян Юрий Тодоров

4

10,25

32.СУИЧЕ

Ралица  Радославова  Исаева

4

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Резултати от олимпиадата по AE проведена на 5.01.2019 год. -  общински кръг.

Резултати от олимпиадата по биология и здравно образование проведена до 31.01.2019 год. -  общински кръг.

Резултати от олимпиадата по история и цивилизации проведена на 19.01.2019 год. -  общински кръг.

Резултати от олимпиадата по география и икономика проведена на 13.01.2019 год. -  общински кръг.

Резултати от олимпиадата по БЕЛ  проведена на 16.12.2018 год. -  общински кръг.

Резултати от олимпиадата по математика проведена на 15.12.2018 год. -  общински кръг.

Резултати от  първи кръг на ученическото състезание на  Многознайко "Аз зная английски" за 1 - 7 клас  - Сертификатите и медалите ще бъдат връчени на 11.01.2019г. в 13:20ч. пред канцеларията на училището. Вторият етап на състезанието ще се проведе от 25.03. до 29.03.2019г. 

 
Проекти