БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

За нас са важни три неща - учениците, учителите и родителите. Когато и трите страни са доволни, тогава работата прераства в удоволствие!

Учениците - В 32 СОУ се обучават над 2000 деца от 1 до 12 клас със задължително изучаване на английски език от първи клас. Началният курс има 25 паралелки и занимални с  628 ученици. Желаещите да постъпят в първи клас, всяка година са два пъти повече от капацитетните възможности на училището. Занималните представляват сборни групи на ученици за самоподготовка на децата от първи клас след обяд до 17.00 часа.

В прогимназията се учат над 450 ученици в 18 паралелки.

В гимназията с 5 годишен курс на обучение има над 700 ученици в чуждоезиков профил: английски език - 6 паралелки. В гимназията паралелките са 30.  В девети клас се изучават четири предмета на английски език - география, история, биология и химия.  От десети до дванадесети клас се изучават  по три предмета на дадения език.

След завършване на средно образование 95% от учениците постъпват във висши училища.

Учителите- Хора с високо университетско образование и значим принос в развитието на българската духовност преподават в 32 училище.

В училището преподават хора, отдали на професията си по 20 години  от живота си и такива, които сега прекрачват прага на класната стая. Много наши бивши ученици прекрачват отново прага на нашите класни стаи, но вече като учители, отдадени на професията. През учебната 2002/03 гостуваха двама чудесни преподаватели от Орегон, САЩ.

Родителите на наши ученици отговарят на въпроса защо са предпочели 32 СОУ пред другите училища така:

"...Когато дъщеря ми е на училище аз съм спокойна, а тя усвоява сериозно материала и е защитена."

"...Привлякоха ни високите изисквания и критерии, наложени от традицията, както и възможностите да се изучава английски език от първи клас."

 

 
Проекти

Проекти