БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

Заповед административни услуги  

Заповед - приемно време на канцеларията на училището

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“

 
Проекти

Проекти