БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 


1 Илияна Николова 1а кл. Български език и литература - ООП
1а кл. Български език и литература - РП/УП-А
1а кл. Математика - ООП
1а кл. Математика - РП/УП-А
1а кл. Околен свят - ООП
1а кл. Музика - ООП
1а кл. Изобразително изкуство - ООП
1а кл. Час на класа - …
1а кл. Безоп
2 Светлана Спасова 1б кл. Български език и литература - РП/УП-А
1б кл. Български език и литература - ООП
1б кл. Английски език - РП/УП
1б кл. Английски език - ДП/ДрУП
1б кл. Математика - РП/УП-А
1б кл. Математика - ООП
1б кл. Околен свят - ООП
1б кл. Час на класа - …
1б кл.
3 Николай Николов 1в кл. Български език и литература - РП/УП-А
1в кл. Български език и литература - ООП
1в кл. Английски език - РП/УП
1в кл. Английски език - ДП/ДрУП
1в кл. Математика - РП/УП-А
1в кл. Математика - ООП
1в кл. Околен свят - ООП
1в кл. Технологии и предприема
4 Анелия Митова-Манчева 1г кл. Български език и литература - РП/УП-А
1г кл. Български език и литература - ООП
1г кл. Математика - РП/УП-А
1г кл. Математика - ООП
1г кл. Околен свят - ООП
1г кл. Музика - ООП
1г кл. Изобразително изкуство - ООП
1г кл. Технологии и предприемачество
5 Надежда Илиева 1д кл. Български език и литература - РП/УП-А
1д кл. Български език и литература - ООП
1д кл. Математика - РП/УП-А
1д кл. Математика - ООП
1д кл. Околен свят - ООП
1д кл. Музика - ООП
1д кл. Изобразително изкуство - ООП
1д кл. Технологии и предприемачество
6 Емилия Йончева 1е кл. Български език и литература - РП/УП-А
1е кл. Български език и литература - ООП
1е кл. Английски език - РП/УП
1е кл. Английски език - ДП/ДрУП
1е кл. Математика - РП/УП-А
1е кл. Математика - ООП
1е кл. Околен свят - ООП
1е кл. Музика - ООП
1е кл. Изо
7 Павлинка Светозарова 1ж кл. Български език и литература - РП/УП-А
1ж кл. Български език и литература - ООП
1ж кл. Математика - РП/УП-А
1ж кл. Математика - ООП
1ж кл. Околен свят - ООП
1ж кл. Изобразително изкуство - ООП
1ж кл. Технологии и предприемачество - ООП
1ж кл. Физиче
8 Маргрета Велкова 2а кл. Български език и литература - РП/УП-А
2а кл. Български език и литература - ООП
2а кл. Математика - РП/УП-А
2а кл. Математика - ООП
2а кл. Околен свят - ООП
2а кл. Музика - ООП
2а кл. Изобразително изкуство - ООП
2а кл. Технологии и предприемачество
9 Диана Стоянова 2б кл. Български език и литература - РП/УП-А
2б кл. Български език и литература - ООП
2б кл. Математика - РП/УП-А
2б кл. Математика - ООП
2б кл. Околен свят - ООП
2б кл. Музика - ООП
2б кл. Технологии и предприемачество - ООП
2б кл. Час на класа - …
2б кл
10 Маруся Йорданова 2в кл. Български език и литература - РП/УП-А
2в кл. Български език и литература - ООП
2в кл. Математика - РП/УП-А
2в кл. Математика - ООП
2в кл. Околен свят - ООП
2в кл. Изобразително изкуство - ООП
2в кл. Технологии и предприемачество - ООП
2в кл. Час на
11 Юлия Михайлова 2г кл. Български език и литература - РП/УП-А
2г кл. Български език и литература - ООП
2г кл. Английски език - ООП
2г кл. Английски език - ДП/ДрУП
2г кл. Математика - РП/УП-А
2г кл. Математика - ООП
2г кл. Околен свят - ООП
2г кл. Час на класа - …
2г кл. Б
12 Ани Филипова 2д кл. Български език и литература - РП/УП-А
2д кл. Български език и литература - ООП
2д кл. Английски език - ООП
2д кл. Английски език - ДП/ДрУП
2д кл. Математика - РП/УП-А
2д кл. Математика - ООП
2д кл. Околен свят - ООП
2д кл. Час на класа - …
2д кл. Б
13 Мариета Николова 2е кл. Български език и литература - РП/УП-А
2е кл. Български език и литература - ООП
2е кл. Математика - РП/УП-А
2е кл. Математика - ООП
2е кл. Околен свят - ООП
2е кл. Музика - ООП
2е кл. Изобразително изкуство - ООП
2е кл. Технологии и предприемачество
14 Силвия Русева 2ж кл. Български език и литература - РП/УП-А
2ж кл. Български език и литература - ООП
2ж кл. Математика - РП/УП-А
2ж кл. Математика - ООП
2ж кл. Околен свят - ООП
2ж кл. Музика - ООП
2ж кл. Изобразително изкуство - ООП
2ж кл. Технологии и предприемачество
15 Диана Стоилова 3а кл. Български език и литература - СИП
3а кл. Български език и литература - ЗП
3а кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
3а кл. Математика - ЗИП
3а кл. Математика - ЗП
3а кл. Човекът и природата - ЗП
3а кл. Човекът и обществото - ЗП
3а кл. Изобразително изкуств
16 Мариета Георгиева 3б кл. Български език и литература - СИП
3б кл. Български език и литература - ЗП
3б кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
3б кл. Математика - ЗИП
3б кл. Математика - ЗП
3б кл. Човекът и природата - ЗП
3б кл. Човекът и обществото - ЗП
3б кл. Изобразително изкуств
17 Росица Абланска-Тодорова 3в кл. Български език и литература - СИП
3в кл. Български език и литература - ЗП
3в кл. Математика - ЗИП
3в кл. Математика - ЗП
3в кл. Човекът и природата - ЗП
3в кл. Човекът и обществото - ЗП
3в кл. Музика - ЗП
3в кл. Изобразително изкуство - ЗП
3в кл. Д
18 Маргаритка Кръстева 3г кл. Български език и литература - СИП
3г кл. Български език и литература - ЗП
3г кл. Математика - ЗИП
3г кл. Математика - ЗП
3г кл. Човекът и природата - ЗП
3г кл. Човекът и обществото - ЗП
3г кл. Изобразително изкуство - ЗП
3г кл. Домашен бит и техник
19 Бойка Чакърова 3д кл. Български език и литература - СИП
3д кл. Български език и литература - ЗП
3д кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
3д кл. Математика - ЗИП
3д кл. Математика - ЗП
3д кл. Човекът и природата - ЗП
3д кл. Човекът и обществото - ЗП
3д кл. Физическо възпитание 
20 Миглена Тодорова 3е кл. Български език и литература - СИП
3е кл. Български език и литература - ЗП
3е кл. Математика - ЗИП
3е кл. Математика - ЗП
3е кл. Човекът и природата - ЗП
3е кл. Човекът и обществото - ЗП
3е кл. Музика - ЗП
3е кл. Изобразително изкуство - ЗП
3е кл. Д
21 Иванка Николова 4а кл. Български език и литература - СИП
4а кл. Български език и литература - ЗП
4а кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
4а кл. Английски език - СИП
4а кл. Математика - ЗП
4а кл. Човекът и природата - ЗП
4а кл. Човекът и обществото - ЗИП
4а кл. Човекът и общест
22 Стефка Дионисиева 4б кл. Български език и литература - СИП
4б кл. Български език и литература - ЗП
4б кл. Математика - ЗП
4б кл. Човекът и природата - ЗП
4б кл. Човекът и обществото - ЗИП
4б кл. Човекът и обществото - ЗП
4б кл. Музика - ЗП
4б кл. Изобразително изкуство - З
23 Ганка Панева 4в кл. Български език и литература - СИП
4в кл. Български език и литература - ЗП
4в кл. Математика - ЗП
4в кл. Човекът и природата - ЗП
4в кл. Човекът и обществото - ЗИП
4в кл. Човекът и обществото - ЗП
4в кл. Музика - ЗП
4в кл. Изобразително изкуство - З
24 Красимира Павлова-Пърлева 4г кл. Български език и литература - СИП
4г кл. Български език и литература - ЗП
4г кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
4г кл. Човекът и природата - ЗП
4г кл. Човекът и обществото - ЗИП
4г кл. Човекът и обществото - ЗП
4г кл. Физическо възпитание и спорт - …
4
25 Светлина Алтаванова 4д кл. Български език и литература - СИП
4д кл. Български език и литература - ЗП
4д кл. Математика - ЗП
4д кл. Човекът и природата - ЗП
4д кл. Човекът и обществото - ЗИП
4д кл. Човекът и обществото - ЗП
4д кл. Музика - ЗП
4д кл. Изобразително изкуство - З
26 Павлинка Ганчева 4е кл. Български език и литература - СИП
4е кл. Български език и литература - ЗП
4е кл. Математика - ЗП
4е кл. Човекът и природата - ЗП
4е кл. Човекът и обществото - ЗИП
4е кл. Човекът и обществото - ЗП
4е кл. Музика - ЗП
4е кл. Изобразително изкуство - З
27 Силвия Миндова-Стоянова 2а, 2г Руски език - РП/УП
2а, 2г Руски език - ДП/ДрУП
3б кл. Руски език - ЗИП
3б кл. Руски език - СИП
3в кл. Руски език - СИП
3в кл. Руски език - ЗИП
3г кл. Руски език - СИП
3г кл. Руски език - ЗИП
3д кл. Руски език - ЗИП
3д кл. Руски език - СИП
3е кл. Ру
28 Диана Малинова 1а кл. Физическо възпитание и спорт - ООП
1а кл. Физическо възпитание и спорт - …
1б кл. Физическо възпитание и спорт - …
1б кл. Физическо възпитание и спорт - ООП
1в кл. Физическо възпитание и спорт - …
1г кл. Физическо възпитание и спорт - ООП
1г кл. Фи
29 Лидия Григорова-Константинова 2а кл. Физическо възпитание и спорт - ООП
2а кл. Физическо възпитание и спорт - …
2б кл. Физическо възпитание и спорт - ООП
2б кл. Физическо възпитание и спорт - …
2в кл. Физическо възпитание и спорт - …
2в кл. Физическо възпитание и спорт - ООП
2г кл. Фи
30 Стела Стефанова 1ПИГ А кл. Самоподготовка - ДЦО
1ПИГ А кл. Организиран отдих и физическа активност - ДЦО
1ПИГ А кл. Занимания по интереси - ДЦО
31 Стефанка Стойкова 1ПИГ Б кл. Самоподготовка - ДЦО
1ПИГ Б кл. Организиран отдих и физическа активност - ДЦО
1ПИГ Б кл. Занимания по интереси - ДЦО
32 Димитър Караиванов
33 Златина Тошевска 1ПИГ В кл. Самоподготовка - ДЦО
1ПИГ В кл. Организиран отдих и физическа активност - ДЦО
1ПИГ В кл. Занимания по интереси - ДЦО
34 Йорданка Лулчева 1ПИГ Г кл. Самоподготовка - ДЦО
1ПИГ Г кл. Организиран отдих и физическа активност - ДЦО
1ПИГ Г кл. Занимания по интереси - ДЦО
35 Антоанета Стефанова 1ПИГ Д кл. Самоподготовка - ДЦО
1ПИГ Д кл. Организиран отдих и физическа активност - ДЦО
1ПИГ Д кл. Занимания по интереси - ДЦО
36 Снежана Буланова 2ПИГ А кл. Самоподготовка - ДЦО
2ПИГ А кл. Организиран отдих и физическа активност - ДЦО
2ПИГ А кл. Занимания по интереси - ДЦО
37 Денка Добрева-Димитрова 2ПИГ Б кл. Самоподготовка - ДЦО
2ПИГ Б кл. Организиран отдих и физическа активност - ДЦО
2ПИГ Б кл. Занимания по интереси - ДЦО
38 Цветелина Тодорова-Петрова 2ПИГ В кл. Самоподготовка - ДЦО
2ПИГ В кл. Организиран отдих и физическа активност - ДЦО
2ПИГ В кл. Занимания по интереси - ДЦО
39 Красимира Кръстева 3ПИГ А кл. Самоподготовка - ДЦО
3ПИГ А кл. Организиран отдих и физическа активност - ДЦО
3ПИГ А кл. Занимания по интереси - ДЦО
40 Христина Георгиева 3ПИГ Б кл. Самоподготовка - ДЦО
3ПИГ Б кл. Организиран отдих и физическа активност - ДЦО
3ПИГ Б кл. Занимания по интереси - ДЦО
41 Веселка Стойнева 4ПИГ А кл. Самоподготовка - ДЦО
4ПИГ А кл. Организиран отдих и физическа активност - ДЦО
4ПИГ А кл. Занимания по интереси - ДЦО
42 Емел Юмерова 4ПИГ Б кл. Самоподготовка - ДЦО
4ПИГ Б кл. Организиран отдих и физическа активност - ДЦО
4ПИГ Б кл. Занимания по интереси - ДЦО
43 Веселина Павлова-Найденова 5а кл. Български език и литература - ООП
5а кл. Български език и литература - ДП/ДрУП
5б кл. Български език и литература - ДП/ДрУП
5б кл. Български език и литература - ООП
5в кл. Български език и литература - ООП
5в кл. Български език и литература - ДП/Др
44 София Дюлгерова 5г кл. Български език и литература - ООП
5г кл. Български език и литература - ДП/ДрУП
5д кл. Български език и литература - ООП
5д кл. Български език и литература - ДП/ДрУП
5е кл. Български език и литература - ДП/ДрУП
5е кл. Български език и литература - О
45 Татяна Атанасова 6а кл. Български език и литература - ООП
6а кл. Български език и литература - ДП/ДрУП
6б кл. Български език и литература - ООП
6б кл. Български език и литература - ДП/ДрУП
6в кл. Български език и литература - ДП/ДрУП
6в кл. Български език и литература - О
46 Десислава Нейкова 6г кл. Български език и литература - ООП
6г кл. Български език и литература - ДП/ДрУП
6д кл. Български език и литература - ООП
6д кл. Български език и литература - ДП/ДрУП
6е кл. Български език и литература - ДП/ДрУП
6е кл. Български език и литература - О
47 Борислава Петрова 7а кл. Български език и литература - ЗИП
7а кл. Български език и литература - ЗП
7б кл. Български език и литература - ЗИП
7б кл. Български език и литература - ЗП
7в кл. Български език и литература - ЗИП
7в кл. Български език и литература - ЗП
7г кл. Бълга
48 Илвие Конедарева 7д кл. Български език и литература - ЗИП
7д кл. Български език и литература - ЗП
7е кл. Български език и литература - ЗИП
7е кл. Български език и литература - ЗП
7ж кл. Български език и литература - ЗИП
7ж кл. Български език и литература - ЗП
7д кл. Час н
49 Радка Караджова 8б кл. Български език и литература - ООП
8в кл. Български език и литература - ООП
8г кл. Български език и литература - ООП
8д кл. Български език и литература - ООП
8е кл. Български език и литература - ООП
50 Петър Михайлов 9а кл. Български език и литература - ЗП
9б кл. Български език и литература - ЗП
9в кл. Български език и литература - ЗП
9г кл. Български език и литература - ЗП
9д кл. Български език и литература - ЗП
9е кл. Български език и литература - ЗП
9д кл. Час на к
51 Десислава Петрова 10а кл. Български език и литература - ЗП
10б кл. Български език и литература - ЗП
10в кл. Български език и литература - ЗП
10г кл. Български език и литература - ЗП
10д кл. Български език и литература - ЗП
10е кл. Български език и литература - ЗП
10г кл. Ч
52 Виолетка Петрова 11а кл. Български език и литература - ЗП
11а кл. Български език и литература - ЗИП /ПП
11б кл. Български език и литература - ЗП
11б кл. Български език и литература - ЗИП /ПП
11в кл. Български език и литература - ЗП
11в кл. Български език и литература - ЗИ
53 Донка Гуцова 11г кл. Български език и литература - ЗИП /ПП
11г кл. Български език и литература - ЗП
11д кл. Български език и литература - ЗИП /ПП
11д кл. Български език и литература - ЗП
11е кл. Български език и литература - ЗП
11е кл. Български език и литература - ЗИ
54 Петър Алексиев 12а кл. Български език и литература - ЗИП /ПП
12а кл. Български език и литература - ЗП
12б кл. Български език и литература - ЗИП /ПП
12б кл. Български език и литература - ЗП
12в кл. Български език и литература - ЗП
12в кл. Български език и литература - ЗИ
55 Антония Кръстева 12г кл. Български език и литература - ЗИП /ПП
12г кл. Български език и литература - ЗП
12д кл. Български език и литература - ЗИП /ПП
12д кл. Български език и литература - ЗП
12е кл. Български език и литература - ЗИП /ПП
12е кл. Български език и литература
56 Антоанета Милушева 5а кл. Английски език - РП/УП-А
5а кл. Английски език - ООП
5б кл. Английски език - ООП
5б кл. Английски език - РП/УП-А
5в кл. Английски език - РП/УП-А
5в кл. Английски език - ООП
5г кл. Английски език - РП/УП-А
5г кл. Английски език - ООП
5д кл. Английск
57 Боряна Николова 7д кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
6а кл. Английски език - РП/УП-А
6а кл. Английски език - ООП
6в кл. Английски език - РП/УП-А
6в кл. Английски език - ООП
6г кл. Английски език - РП/УП-А
6г кл. Английски език - ООП
7а кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
7б кл. 
58 Венислава Гегова 7в кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
7г кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
7е кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
7ж кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
7в кл. Английски език - ЗИП
7г кл. Английски език - ЗИП
7е кл. Английски език - ЗИП
7ж кл. Английски език - ЗИП
6е кл. 
59 Румяна Захариева - Никифорова 8а кл. Английски език - ООП
8а кл. Час на класа - …
60 Светла Рашкова 8б кл. Английски език - ООП
8б кл. Час на класа - …
61 Цвете Жекова-Стефанова 8в кл. Английски език - ООП
8в кл. Час на класа - …
62 Емилия Христова 8г кл. Английски език - ООП
8г кл. Час на класа - …
63 Катя Милева 8д кл. Английски език - ООП
8д кл. Час на класа - …
64 Десислава Гелева 8е кл. Английски език - ООП
8е кл. Час на класа - …
65 Любина Иванова 9а кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
9а кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
9б кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
9б кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
9в кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
9в кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
9в кл. Час на класа - …
66 Любомира Любенова 9г кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
9г кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
9д кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
9д кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
9е кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
9е кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
9г кл. Час на класа - …
67 Ралица Карлова 10а кл. Час на класа - …
10а кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
10а кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
10б кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
10б кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
10в кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
10в кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
68 Елина Бобева 10г кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
10г кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
10д кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
10д кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
10е кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
10е кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
10д кл. Час на класа - …
69 Даниела Симеонова 11а кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
11а кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
11б кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
11б кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
11в кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
11в кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
11б кл. Час на класа - …
70 Даниела Йонева 11г кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
11г кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
11д кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
11д кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
11е кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
11е кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
71 Любка Чолашка 12а кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
12а кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
12б кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
12б кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
12в кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
12в кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
72 Галина Ангелова 12г кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
12г кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
12д кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
12д кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
12е кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗИП /ПП
12е кл. Английски език (ІЧЕ)  - ЗП
73 Ангелина Ненкова 9а кл. Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП
9а кл. Немски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
9б кл. Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП
9б кл. Немски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
11б кл. Немски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
11б кл. Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП
12а кл. Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП
12а кл. Немск
74 Ваня Григорова 10а кл. Немски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
10а кл. Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП
10б кл. Немски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
10б кл. Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП
11а кл. Немски език (ІІЧЕ)  - ЗП
11а кл. Немски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
5г, 5е Немски език - РП/УП
5а, 5б, 5в Немс
75 Ренета Великова 8в кл. Испански език - РП/УП
8г кл. Испански език - РП/УП
9в кл. Испански език (ІІЧЕ)  - ЗП
9в кл. Испански език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
9г кл. Испански език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
9г кл. Испански език (ІІЧЕ)  - ЗП
12в кл. Испански език (ІІЧЕ)  - ЗП
12в кл. Испански
76 Мария Николова - Попова 10в кл. Испански език (ІІЧЕ)  - ЗП
10в кл. Испански език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
10г кл. Испански език (ІІЧЕ)  - ЗП
10г кл. Испански език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
11в кл. Испански език (ІІЧЕ)  - ЗП
11в кл. Испански език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
11г кл. Испански език (ІІЧЕ)  
77 Марта Иванова
78 Невенка Теофилова 9д кл. Френски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
9д кл. Френски език (ІІЧЕ)  - ЗП
10д кл. Френски език (ІІЧЕ)  - ЗП
10д кл. Френски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
11д кл. Френски език (ІІЧЕ)  - ЗП
11д кл. Френски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
12д кл. Френски език (ІІЧЕ)  - ЗП
12д 
79 Надежда Иванова 6а кл. Руски език - РП/УП
6б кл. Руски език - РП/УП
6в кл. Руски език - РП/УП
6г кл. Руски език - РП/УП
6д кл. Руски език - РП/УП
6е кл. Руски език - РП/УП
7а кл. Руски език - СИП
7а кл. Руски език - ЗИП
7б кл. Руски език - СИП
7б кл. Руски език - ЗИП
7в 
80 Даниела Атанасова 9е кл. Руски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
9е кл. Руски език (ІІЧЕ)  - ЗП
10е кл. Руски език (ІІЧЕ)  - ЗП
10е кл. Руски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
11е кл. Руски език (ІІЧЕ)  - ЗП
11е кл. Руски език (ІІЧЕ)  - ЗИП /ПП
12е кл. Руски език (ІІЧЕ)  - ЗП
12е кл. Руски език
81 Таня Белясин 5а кл. Математика - ДП/ДрУП
5а кл. Математика - ООП
5б кл. Математика - ДП/ДрУП
5б кл. Математика - ООП
5в кл. Математика - ООП
5в кл. Математика - ДП/ДрУП
5г кл. Математика - ДП/ДрУП
5г кл. Математика - ООП
5д кл. Математика - ДП/ДрУП
5д кл. Математика -
82 Веселина Дамянова 5е кл. Математика - ДП/ДрУП
5е кл. Математика - ООП
5ж кл. Математика - ООП
5ж кл. Математика - ДП/ДрУП
7б кл. Математика - ЗП
7б кл. Математика - СИП
7в кл. Математика - СИП
7в кл. Математика - ЗП
7ж кл. Математика - ЗП
7ж кл. Математика - СИП
5е кл. Час
83 Рая Ганева 6а кл. Математика - ДП/ДрУП
6а кл. Математика - ООП
6б кл. Математика - ДП/ДрУП
6б кл. Математика - ООП
6в кл. Математика - ООП
6в кл. Математика - ДП/ДрУП
6б кл. Час на класа - …
6б кл. Безопасност на движението - …
7е кл. Математика - СИП
7е кл. Математ
84 Елена Колева 6г кл. Математика - ДП/ДрУП
6г кл. Математика - ООП
6д кл. Математика - ДП/ДрУП
6д кл. Математика - ООП
6е кл. Математика - ДП/ДрУП
6е кл. Математика - ООП
7а кл. Математика - ЗП
7а кл. Математика - СИП
6д кл. Час на класа - …
6д кл. Безопасност на движен
85 Юлия Николова-Георгиева 7г кл. Математика - ЗП
7г кл. Математика - СИП
7д кл. Математика - СИП
7д кл. Математика - ЗП
8в кл. Математика - ООП
8г кл. Математика - ООП
8д кл. Математика - ООП
8е кл. Математика - ООП
7г кл. Час на класа - …
7г кл. Безопасност на движението - …
86 Весела Радкова 9а кл. Математика - ЗП
9б кл. Математика - ЗП
9в кл. Математика - ЗП
9г кл. Математика - ЗП
9д кл. Математика - ЗП
9е кл. Математика - ЗП
9а кл. Час на класа - …
87 Вера Цвеова 10а кл. Математика - ЗП
10б кл. Математика - ЗП
10в кл. Математика - ЗП
10г кл. Математика - ЗП
10д кл. Математика - ЗП
10е кл. Математика - ЗП
10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е Математика - СИП
10в кл. Час на класа - …
88 Емилия Богева 11а кл. Математика - ЗП
11б кл. Математика - ЗП
11в кл. Математика - ЗП
11г кл. Математика - ЗП
11д кл. Математика - ЗП
11е кл. Математика - ЗП
11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е Математика - СИП
11а кл. Час на класа - …
12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е Математика 
89 Валя Кусева 8а кл. Математика - ООП
8б кл. Математика - ООП
12а кл. Математика - ЗП
12б кл. Математика - ЗП
12в кл. Математика - ЗП
12г кл. Математика - ЗП
12д кл. Математика - ЗП
12е кл. Математика - ЗП
12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е Математика - ЗИП /ПП
12б кл. Час н
90 Силвия Илиева 5а кл. Информационни технологии - ООП
5б кл. Информационни технологии - ООП
5в кл. Информационни технологии - ООП
5г кл. Информационни технологии - ООП
5д кл. Информационни технологии - ООП
5е кл. Информационни технологии - ООП
5ж кл. Информационни технол
91 Олег Стоименов 8г кл. Информационни технологии - ООП
8д кл. Информационни технологии - ООП
8е кл. Информационни технологии - ООП
9а кл. Информационни технологии - ЗП
9б кл. Информационни технологии - ЗП
9в кл. Информационни технологии - ЗП
9г кл. Информационни технологи
92 Валентина Вучева 5а кл. История и цивилизация - ООП
5б кл. История и цивилизация - ООП
5в кл. История и цивилизация - ООП
5г кл. История и цивилизация - ООП
5д кл. История и цивилизация - ООП
5е кл. История и цивилизация - ООП
5ж кл. История и цивилизация - ООП
6а кл. Ист
93 Момчил Кузманов 7а кл. История и цивилизация - ЗП
7б кл. История и цивилизация - ЗП
7в кл. История и цивилизация - ЗП
7г кл. История и цивилизация - ЗП
7д кл. История и цивилизация - ЗП
7е кл. История и цивилизация - ЗП
7ж кл. История и цивилизация - ЗП
10а кл. История и
94 Ивайло Найденов 9д кл. История и цивилизация - ЗП (на Английски език)
9е кл. История и цивилизация - ЗП (на Английски език)
11а кл. История и цивилизация - ЗП (на Английски език)
11б кл. История и цивилизация - ЗП (на Английски език)
11в кл. История и цивилизация - ЗП (н
95 Надка Васева 9а кл. История и цивилизация - ЗП (на Английски език)
9б кл. История и цивилизация - ЗП (на Английски език)
9в кл. История и цивилизация - ЗП (на Английски език)
9г кл. История и цивилизация - ЗП (на Английски език)
12а кл. История и цивилизация - ЗП
12б 
96 Елена Вретенарова 9а кл. Психология и логика - ЗП
9б кл. Психология и логика - ЗП
9в кл. Психология и логика - ЗП
9г кл. Психология и логика - ЗП
9д кл. Психология и логика - ЗП
9е кл. Психология и логика - ЗП
10а кл. Етика и право - ЗП
10б кл. Етика и право - ЗП
10в кл. Е
97 Диляна Филипова 8г кл. Философия - ООП
8д кл. Философия - ООП
8е кл. Философия - ООП
11а кл. Философия - ЗП (на Английски език)
11б кл. Философия - ЗП (на Английски език)
11в кл. Философия - ЗП (на Английски език)
11г кл. Философия - ЗП (на Английски език)
11д кл. Филосо
98 Илия Тамбураджиев 5д кл. География и икономика - ООП
5е кл. География и икономика - ООП
5ж кл. География и икономика - ООП
6а кл. География и икономика - ООП
6б кл. География и икономика - ООП
6в кл. География и икономика - ООП
6г кл. География и икономика - ООП
6д кл. Гео
99 Ева Радева 9д кл. География и икономика - ЗП (на Английски език)
9е кл. География и икономика - ЗП (на Английски език)
10а кл. География и икономика - ЗП (на Английски език)
10б кл. География и икономика - ЗП (на Английски език)
10в кл. География и икономика - ЗП (н
100 Росанка Гогова 5а кл. География и икономика - ООП
5б кл. География и икономика - ООП
5в кл. География и икономика - ООП
5г кл. География и икономика - ООП
11а кл. География и икономика - ЗП
11б кл. География и икономика - ЗП
11в кл. География и икономика - ЗП
11г кл. Ге
101 Светла Банчева 7а кл. Биология и здравно образование - ЗП
7б кл. Биология и здравно образование - ЗП
7в кл. Биология и здравно образование - ЗП
7г кл. Биология и здравно образование - ЗП
7д кл. Биология и здравно образование - ЗП
7е кл. Биология и здравно образование - 
102 щатна незаета - биология на АЕ 10б кл. Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език)
10а кл. Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език)
10в кл. Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език)
103 Борислава Русинова 9е кл. Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език)
9а кл. Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език)
9б кл. Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език)
9в кл. Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език)
9г 
104 Венета Велкова 10г кл. Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език)
10д кл. Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език)
10е кл. Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език)
11а кл. Биология и здравно образование - ЗП (на Английски език)
105 Ива Петрова 6а кл. Човекът и природата - ООП
6б кл. Човекът и природата - ООП
6в кл. Човекът и природата - ООП
6г кл. Човекът и природата - ООП
6д кл. Човекът и природата - ООП
7а кл. Физика и астрономия - ЗП
7б кл. Физика и астрономия - ЗП
7в кл. Физика и астрономия
106 Чавдар Динев 10а кл. Физика и астрономия - ЗП
10б кл. Физика и астрономия - ЗП
10в кл. Физика и астрономия - ЗП
10г кл. Физика и астрономия - ЗП
10д кл. Физика и астрономия - ЗП
10е кл. Физика и астрономия - ЗП
12а кл. Физика и астрономия - ЗП
12б кл. Физика и астроно
107 Гергина Николова 5г кл. Човекът и природата - ООП
5д кл. Човекът и природата - ООП
5е кл. Човекът и природата - ООП
5ж кл. Човекът и природата - ООП
6е кл. Човекът и природата - ООП
7а кл. Химия и опазване на околната среда - ЗП
7б кл. Химия и опазване на околната среда -
108 Ирина Андонова 11а кл. Химия и опазване на околната среда - ЗП (на Английски език)
11б кл. Химия и опазване на околната среда - ЗП (на Английски език)
11в кл. Химия и опазване на околната среда - ЗП (на Английски език)
11г кл. Химия и опазване на околната среда - ЗП (на
109 Вася Георгиева 9а кл. Химия и опазване на околната среда - ЗП (на Английски език)
9б кл. Химия и опазване на околната среда - ЗП (на Английски език)
9в кл. Химия и опазване на околната среда - ЗП (на Английски език)
9г кл. Химия и опазване на околната среда - ЗП (на Анг
110 Людмила Павлова 6а кл. Музика - ООП
6б кл. Музика - ООП
6в кл. Музика - ООП
6г кл. Музика - ООП
6д кл. Музика - ООП
6е кл. Музика - ООП
7а кл. Музика - ЗП
7б кл. Музика - ЗП
7в кл. Музика - ЗП
7г кл. Музика - ЗП
7д кл. Музика - ЗП
7е кл. Музика - ЗП
7ж кл. Музика - ЗП
111 Илиана Траянова 5а кл. Музика - ООП
5б кл. Музика - ООП
5в кл. Музика - ООП
5г кл. Музика - ООП
5д кл. Музика - ООП
5е кл. Музика - ООП
5ж кл. Музика - ООП
8а кл. Музика - ООП
8б кл. Музика - ООП
8в кл. Музика - ООП
8г кл. Музика - ООП
8д кл. Музика - ООП
8е кл. Музика -
112 Гергана Несторова 5в кл. Изобразително изкуство - ООП
5г кл. Изобразително изкуство - ООП
5д кл. Изобразително изкуство - ООП
5е кл. Изобразително изкуство - ООП
5ж кл. Изобразително изкуство - ООП
6а кл. Изобразително изкуство - ООП
6б кл. Изобразително изкуство - ООП
6в 
113 Диана Соколова 5а кл. Изобразително изкуство - ООП
5б кл. Изобразително изкуство - ООП
7а кл. Изобразително изкуство - ЗП
7б кл. Изобразително изкуство - ЗП
7в кл. Изобразително изкуство - ЗП
7г кл. Изобразително изкуство - ЗП
7д кл. Изобразително изкуство - ЗП
7е кл. И
114 Асен Наков 7а кл. Технологии - ЗП
7б кл. Технологии - ЗП
7в кл. Технологии - ЗП
7г кл. Технологии - ЗП
7д кл. Технологии - ЗП
7е кл. Технологии - ЗП
7ж кл. Технологии - ЗП
5а кл. Технологии и предприемачество - ООП
5б кл. Технологии и предприемачество - ООП
5в кл. Т
115 Пепа Георгиева 6а кл. Физическо възпитание и спорт - ООП
6а кл. Физическо възпитание и спорт - …
6б кл. Физическо възпитание и спорт - …
6б кл. Физическо възпитание и спорт - ООП
6в кл. Физическо възпитание и спорт - …
6в кл. Физическо възпитание и спорт - ООП
6г кл. Фи
116 Снежанка Николова 5а кл. Физическо възпитание и спорт - ООП
5а кл. Физическо възпитание и спорт - …
7а кл. Физическо възпитание и спорт - …
7а кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП
7б кл. Физическо възпитание и спорт - …
7б кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП
7в кл. Физи
117 Димитър Чолев 5д кл. Физическо възпитание и спорт - …
5д кл. Физическо възпитание и спорт - ООП
5е кл. Физическо възпитание и спорт - ООП
5е кл. Физическо възпитание и спорт - …
8а кл. Физическо възпитание и спорт - …
8а кл. Физическо възпитание и спорт - ООП
8б кл. Фи
118 Светлана Хаджийска - Шойлева 9а кл. Физическо възпитание и спорт - …
9а кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП
9б кл. Физическо възпитание и спорт - …
9б кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП
9в кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП
9в кл. Физическо възпитание и спорт - …
9г кл. Физич
119 Румяна Данева 10а кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП
10а кл. Физическо възпитание и спорт - …
10б кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП
10б кл. Физическо възпитание и спорт - …
10в кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП
10в кл. Физическо възпитание и спорт - …
10г кл
120 Асен Денчев 11а кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП
11а кл. Физическо възпитание и спорт - …
11б кл. Физическо възпитание и спорт - …
11б кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП
11в кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП
11в кл. Физическо възпитание и спорт - …
11г кл

 
Проекти