БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 
 

Уважаеми родители, кандидатстването и класирането на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година в 32.СУИЧЕ ще се осъществи чрез електронна система.

Дати за подаването на заявления:

Начало на приема на заявления: понеделник 15 април 2019 г.

Край на приема на заявления: сряда 15 май 2019 г.

Обявяване на резултатите (първо класиране): понеделник 03 юни 2019 г.


Уважаеми родители,

заповядайте на ,,ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

на 22 април2019г./понеделник /от 10 до16часа

 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОД.

За учебната 2019/2020 год. в 32.СУИЧЕ ще се приемат пет паралелки по 24 ученици.

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община 2019 годинаПрилежаща територия на
32.СУИЧЕ

Границите на прилежащия към училището район, утвърден от Столична община, район Възраждане:

 • Ул. „Отец Паисий“ от № 2 до № 46  - четни номера
 • Ул. „Пиротска“ от № 33 до № 47 – нечетни номера
 • Бул. „Христо Ботев“ от № 57 до № 73 – нечетни номера
 • Ул. „Позитано“ от № 42 до № 50 – четни номера
 • Ул. „Марко Балабанов“ от № 2 до № 16 – четни номера
 • Ул. „Три уши“  № 10 А – четни номера

Улиците и номерата, които влизат в зададения училищен район, утвърден от Столична община, район Възраждане:

 • Бул. „Тодор Александров“ от № 37 до № 53 - всички
 • Бул. „ Александър Стамболийски“ от № 57 до № 67 – всички
 • Ул. „Антим“ I от № 1 до № 32 – всички
 • Ул. „Софроний Врачански“ от №  1 до № 14 – всички
 • Ул. „Позитано от № 15 до № 25 - всички

 
Проекти

Проекти