БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 



Класни ръководители на първи клас за учебна 2019 / 2020 г.

Iа кл.  Английски език / Немски език – Росица Абланска

Iб кл. Английски език / Немски език – Бойка Чакърова

Iв кл. Английски език / Испански език – Мариета Георгиева

Iг кл. Английски език / Руски език – Диана Стоилова

Iд кл. Английски език / Руски език – Миглена Тодорова




 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ  НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г.

 

 

 

 

 

Iгрупа

IIгрупа

IIIгрупа

IVгрупа

1

 

 

 

3022

2

 

 

 

3053

 

       

 

 

 

Записване на приетите ученици на трето класиране  в стая № 6 от 9.00 до 17.00 часа




 Уважаеми родители,

Родителската среща за бъдещите първокласници, ще се проведе на 20.06.2019г. / четвъртък / от 18 ч.



 Свободни места за трето класиране за първи клас за учебната 2019/2020 година - 2 места

  Заявления за участие в трето класиране за прием в първи клас се подават на 13.06.2019 г. от 9:00 до 17:00 ч. и на 14.06.2019 г. от 9:00 до 12:00 ч. в стая 8.



 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

7 МЕСТА - В ПАРАЛЕЛКА  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / НЕМСКИ ЕЗИК
 
9 МЕСТА - В ПАРАЛЕЛКА  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК
 
3 МЕСТА - В ПАРАЛЕЛКА  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК
 


Второ класиране на прием  в 1 клас за учебната 2019/2020 година

 Уважаеми родители, 

Заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас се подават на 07.06.2019 г. от 9:00 до 17:00 ч. и на 10.06.2019 г. от 9:00 до 12:00 ч. в стая 8

при наличие на обявени свободни места след края на първо класиране на 06.06.2019 г.  в 18.00 часа

Заявление

 


 

Необходими документи за записване на класираните ученици:

 • Копие от акт за раждане.
 • Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група.
 • Оригинал на Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.
 •  Копия на всички документи, удостоверяващи истинността на данните, нанесени в Приложение 2 и оригиналите за справка!

Записване на приетите първокласници в стая №8от 9.00 до 17.00 часана 04.06,  05.06.  и 06.06.   2019 год.

 
 
 

Уважаеми родители, кандидатстването и класирането на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година в 32.СУИЧЕ ще се осъществи чрез електронна система.

Дати за подаването на заявления:

Начало на приема на заявления: понеделник 15 април 2019 г.

Край на приема на заявления: сряда 15 май 2019 г.

Обявяване на резултатите (първо класиране): понеделник 03 юни 2019 г.


Уважаеми родители,

заповядайте на ,,ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

на 22 април2019г./понеделник /от 10 до16часа

 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОД.

За учебната 2019/2020 год. в 32.СУИЧЕ ще се приемат пет паралелки по 24 ученици.

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община 2019 година



Прилежаща територия на
32.СУИЧЕ

Границите на прилежащия към училището район, утвърден от Столична община, район Възраждане:

 • Ул. „Отец Паисий“ от № 2 до № 46  - четни номера
 • Ул. „Пиротска“ от № 33 до № 47 – нечетни номера
 • Бул. „Христо Ботев“ от № 57 до № 73 – нечетни номера
 • Ул. „Позитано“ от № 42 до № 50 – четни номера
 • Ул. „Марко Балабанов“ от № 2 до № 16 – четни номера
 • Ул. „Три уши“  № 10 А – четни номера

Улиците и номерата, които влизат в зададения училищен район, утвърден от Столична община, район Възраждане:

 • Бул. „Тодор Александров“ от № 37 до № 53 - всички
 • Бул. „ Александър Стамболийски“ от № 57 до № 67 – всички
 • Ул. „Антим“ I от № 1 до № 32 – всички
 • Ул. „Софроний Врачански“ от №  1 до № 14 – всички
 • Ул. „Позитано от № 15 до № 25 - всички

 
Проекти