БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 Г.


В 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021/2022 година ще бъдат приети 144 първокласници.

Ранното чуждоезиково обучение е приоритет на училището, поради което изучаването на английски език, който е  първи чужд език  за всички ученици в нашето училище се изучава от първи клас.

Във втори клас започва изучаването на втори чужд език, като предлаганите езици са немски, испански и руски.

Уважаеми родители,

С РЕШЕНИЕ № 133 от 18.03.2021 година на Столичния общински съвет е приета нова СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Критерии и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година (утвърден от кмета на Столична община)

Заповед за утвърждаване на план-прием в първи клас за учебната 2021-2022 година в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“


Прилежащ район на училището:

От ул.“Добруджански край“ > Ул. „Ген.Скобелев“ (източна част) > ул. „Опълченска“ (източна част-четни номера) > бул. „Тодор Александров“ (южна част - нечетни номера), ул.“Отец Паисий“ (източна част – четни номера) > ул.Пиротска – южна част – нечетни номера >бул. „Христо Ботев“ – западна част – нечетни номера > ул.“Позитано“ (южна част – четни номера) > ул. „Марко Балабанов“ (четни номера) > ул. „Три уши“- четни номера > ул. „Добруджански край“ > Ул. „Ген.Скобелев“.


Гранични прилежащи райони на училищата за прием в първи клас за учебната 2021/2022 г


 
Проекти

Проекти