BulgarianEnglish
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

 

 СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ  НА ЧЕТВЪРТО  КЛАСИРАНЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г.


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК

Iгрупа

II група

IIIгрупа

IVгрупа

1

 

 

 

2773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Уважаеми родители,

        Учениците, приети на ЧЕТВЪРТО  класиране  ще се записват  в стая № 6 на 03 юли  от 9.00 ч. до 13.00 часа .

 

    1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

    2.  При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование .

 

 

Родителски срещи -I клас

Испански език

Немски език

Руски език

 

 СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 1 място, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК

Прием на документи - от 26.06.2020 год. до 01.07.2020 год./включително/ - от 9.00 до 16.00 часа.

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ  НА ТРЕТО  КЛАСИРАНЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г.


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК

Iгрупа

II група

IIIгрупа

IVгрупа

1
2672

2
2689

3
2702

4
2704

5
2713Уважаеми родители,

        Учениците,приети на трето  класиране  ще се записват  в стая № 8 на

23 юни   от 9.00 ч. до 16.00 часа .

24 юни   от 9.00 ч. до 16.00 часа .


    1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

    2.  При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование . 
 

  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО  КЛАСИРАНЕ

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК   - 3 МЕСТА

     Уважаеми родители,

      Заявления за участие в  ТРЕТО класиране  ще се приемат   в стая № 8 на

      19 юни   от 9.00 ч. до 16.00 часа .

      22 юни   от 9.00 ч. до 12.00 часа .

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ  НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК

I група

II група

III група

IV група

1

2499

 

 

2565 – 8т.

2

2531

 

 

2452 – 5т.

3

 

 

 

2455 – 5т.

4

 

 

 

2470 – 5т.

5

 

 

 

2476 – 5т.

      6

 

 

 

2440– 5т.

7

 

 

 

2449– 5т.

8

 

 

 

2518– 5т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК

I група

II група

III група

IV група

1

 

 

 

2506 – 5т.

2

 

 

 

2543– 5т.

3

 

 

 

2560 – 5т.

4

 

 

 

2564 – 5т.

5

 

 

 

2444 – 4т.

      6

 

 

 

2471 – 4т.

7

 

 

 

2480 – 4т.

8

 

 

 

2546 – 4т.

9

 

 

 

2591 – 4т.

10

 

 

 

2504 – 3т.

11

 

 

 

2441

12

 

 

 

2443

13

 

 

 

2445

14

 

 

 

2458

15

 

 

 

2465

16

 

 

 

2472

17

 

 

 

2479

18

 

 

 

2482

19

 

 

 

2487

20

 

 

 

2491

21

 

 

 

2516

22

 

 

 

2555

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Уважаеми родители,

        Учениците,приети на второ класиране  ще се записват  в стая № 8 на 16 юни   от 9.00 ч. до 17.00 часа .

        Поради провеждане на НВО за учениците от 7 клас в голяма част от училищата на 17.06.2020 г., записването на  класираните на второ класиране първокласници ще се осъществява след 14 часа.

18 юни   от 9.00 ч. до 17.00 часа .

 

    1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

    2.  При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование .

    3.Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства.

    4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

    5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.


              

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК   - 10 МЕСТА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК   - 22 МЕСТА

 

Уважаеми родители, 

Заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас се подават от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. от 9:00 до 17:00 ч. в стая 8 при наличие на обявени свободни места след края на първо класиране на 08.06.2020 г.  в 18.00 часа.

Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас .


  СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г.

Iгрупа

IIгрупа

IIIгрупа

IVгрупа

1

2032013

2032027

2032008

2032159 -10т.

2

2032016

2032082

2032018

2032162 -10т.

3

2032032

2032151

2032045

2032224-10т.

4

2032033

2032185

2032050

2032290-10т.

5

2032039

2032238

2032052

2032291-10т.

6

2032046

2032375

2032096

2032308-10т.

7

2032051

2032400

2032173

2032310-10т.

8

2032057

2032401

2032189

2032330 –10т.

9

2032066

2032433

2032220

2032331 - 10т.

10

2032074

2032451

2032236

2032170 – 9т.

11

2032088

2032538

2032265

2032328 – 9т.

12

2032097

 

2032277

2032168 – 8т.

13

2032098

 

2032511

2032017 – 6т.

14

2032102

 

2032524

2032425 – 6т.

15

2032103

 

 

2032006 – 5т.

16

2032104

 

 

2032030– 5т.

17

2032108

 

 

2032068– 5т.

18

2032109

 

 

2032071– 5т.

19

2032113

 

 

2032092– 5т.

20

2032115

 

 

2032144– 5т.

21

2032123

 

 

2032163– 5т.

22

2032126

 

 

2032165– 5т.

23

2032140

 

 

2032192– 5т.

24

2032147

 

 

2032200– 5т.

25

2032150

 

 

2032219– 5т.

26

2032153

 

 

2032231– 5т.

27

2032154

 

 

2032244– 5т.

28

2032161

 

 

2032252– 5т.

29

2032176

 

 

2032256 – 5т.

30

2032179

 

 

2032257– 5т.

31

2032190

 

 

2032258– 5т.

32

2032218

 

 

2032270– 5т.

33

2032230

 

 

2032271– 5т.

34

2032239

 

 

2032272– 5т.

35

2032261

 

 

2032288– 5т.

36

2032275

 

 

2032296 – 5т.

37

2032283

 

 

2032340– 5т.

38

2032311

 

 

2032354– 5т.

39

2032313

 

 

2032356– 5т.

40

2032324

 

 

2032359– 5т.

41

2032343

 

 

2032379– 5т.

42

2032360

 

 

2032381– 5т.

43

2032371

 

 

2032385 – 5т.

44

2032380

 

 

2032386– 5т.

45

2032407

 

 

2032388– 5т.

46

2032408

 

 

2032399– 5т.

47

2032410

 

 

2032404– 5т.

48

2032411

 

 

2032441– 5т.

49

2032424

 

 

2032444– 5т.

50

2032426

 

 

2032452– 5т.

51

2032439

 

 

2032466– 5т.

52

2032442

 

 

2032475– 5т.

53

2032449

 

 

2032478– 5т.

54

2032459

 

 

2032484– 5т.

55

2032460

 

 

2032498– 5т.

56

2032516

 

 

2032499– 5т.

57

2032531

 

 

2032500– 5т.

58

2032535

 

 

2032503– 5т.

59

2032546

 

 

2032507– 5т.

60

2032554

 

 

2032510– 5т.

61

 

 

 

2032525– 5т.

62

 

 

 

2032555 – 5т.

63

 

 

 

2032556 - 5т.

64

 

 

 

2346 -5т.

65

 

 

 

 

66

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 Подали заявление за прием в първи клас за учебната 2020 / 2021 г. 576 кандидати.

От тях 115 кандидати ,отговарят на еднакви условия, от изискванията за допълнителни критерии – т.8.9 ,т.8.11 и т.8.12.

Чрез жребий бяха изтеглени  50 номера .

 

       Уважаеми родители,

        Учениците,приети на първо класиране  ще се записват  в стая № 8 на 2 юни   от 9.00 ч. до 17.00 часа .

      Поради провеждане на държавни зрелостни изпити в голяма част от училищата на 03.06.2020 г., записването на  класираните на първо класиране първокласници ще се осъществява след 14 часа.

4 юни   от 9.00 ч. до 17.00 часа .

5 юни   от 9.00 ч. до 17.00 часа .

 

    1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

    2.  При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование .

    3.Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства.

    4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

    5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

 

 

 
 
 
 

Във връзка със стартиране на кампанията за кандидатстване за прием на деца в първи клас в общинските училища, Ви уведомявам за следното решение на Столична община:

  1. Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището изцяло по служебен път. Това са:
  • Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
  • Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години
  • Удостоверение за настоящ адрес
  • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
  • Удостоверение за раждане на дете.

По този начин няма да се налага родителите да посещават администрацията, за да се снабдят с необходимите документи и да заплащат такси за услугите.

 
 
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,


С оглед на извънредното положение, свързано с COVID-19, Ви уведомяваме, че е създадена необходимата организация за получаване на по-голямата част от необходимите документи за кандидатстване по служебен път от район Възраждане към училището и Вие няма да имате ангажимент да ги предоставяте. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

При наличие на един или повече социални критерии (САМО АКО ИМА ТАКИВА), както следва:

- Ако детето е с трайни увреждания над 50% - сканирано решението на ТЕЛК;

- За дете с един или двама починали родители - сканиран Акта за смърт;

- За дете от семейство с повече от две деца - сканирани удостоверенията за раждане на всички деца;

- За дете, настанено за отглеждане в приемно семейство и по смисъла на чл. 26 от ЗЗД - сканирано съдебното решение.

 НИКАКВИ ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ!

 Обръщаме внимание, че няма пречка да кандидатстват и деца, които са с адрес извън прилежащия район на 32 СУИЧЕ "Св.Кл.Охридски", те също ще участват в класирането.

Както вече Ви информирахме, списъкът с класираните на първо класиране ученици за първи клас ще бъдат обявени на 01.06.2020 г. в 17.00 ч. в сайта на училището, както и ще бъдат залепени на хартиен носител на вратата на училището.


Накратко казано - пращате следното:

1. Попълненото заявление (електронно - в саймия файл);

 

РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ" - СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ВАЖНО❗ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ❗
Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/съпруга/ и деца ще се извършват служебно от директорите на съответното училище и районните администрации, без да е необходимо да посещавате районните администрации!


 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОД.

За учебната 2020/2021 год. в 32.СУИЧЕ ще се приемат шест паралелки по 22 ученици.


 

РАЙОН:

ул.“Добруджански край“

ул. „Ген.Скобелев“ (източна част)

ул.„Опълченска“ (източна част-четни номера)

бул. „Тодор Александров“ (южна част - нечетни номера)

ул.“Отец Паисий“ (източна част – четни номера)

ул.Пиротска – южна част – нечетни номера

бул. „Христо Ботев“– западна част – нечетни номера

ул.“Позитано“ (южна част – четниномера)

ул. „Марко Балабанов“ (четни номера)

ул. „Три уши“- четни номера

 ул. „Добруджански край“

Ул. „Ген.Скобелев“


Уважаеми родители, 

Заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас се подават от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. от 9:00 до 17:00 ч. в стая 8 при наличие на обявени свободни места след края на първо класиране на 08.06.2020 г.  в 18.00 часа.


Уважаеми родители, 

Заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас се подават от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. от 9:00 до 17:00 ч. в стая 8 при наличие на обявени свободни места след края на първо класиране на 08.06.2020 г.  в 18.00 часа.


 
За учители
Проекти