БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

             


      

Интензивно изучаване на чужд език

Втори чужд език

Балообразуващи предмети

Профилиращи предмети

Английски език

/2 паралелки/

Немски език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по математика + оценка по БЕЛ от свидетелство

Английски език

Немски език

Английски език

/2 паралелки/

Испански език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по математика + оценка по БЕЛ от свидетелство

Английски език

Испански език

Английкси език

/ 1 паралелка/

Френски  език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по математика + оценка по БЕЛ от свидетелство

Английски  език

Френски език

Английски език

/ 1 паралелка/

Руски език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по математика + оценка по БЕЛ от свидетелство

Англйски  език

Руски език

 
Проекти