БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В VIII КЛАС –УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:

Номер

Бал

 

Входящ номер–

32. СУИЧЕ

1

427,5

3341 /10.08.2021 г.

2

403,5

3347 /10.08.2021 г.

3

400,5

3338  /10.08.2021 г.

4

372,5

3346 /10.08.2021 г.

5

358,5

3336  /10.08.2021 г.

6

328,5

3345  /10.08.2021 г.

7

318,5

3343 /10.08.2021 г.

8

289

3337  /10.08.2021 г.

9

288

3340  /10.08.2021 г.

10

239,5

3334 /10.08.2021 г.

11

224,5

3342 /10.08.2021 г.

12

213,5

3339 /10.08.2021 г.

13

202

3333 /10.08.2021 г.

 

II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ  ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

БАЛ

 

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

ПРОФИЛ

1

427,5

3341 /10.08.2021 г.

Чужди езици АЕ/ФЕ

2

403,5

3347 /10.08.2021 г.

Чужди езици АЕ/НЕ

 

 

 

 

 

 

 

III. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  – 11.08.2021 г. от 09.00 до 12.00 ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ.

 

НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Информираме Ви, че има 2 (ДВЕ) свободни места за прием на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 година, в VIII A клас- профил „Чужди езици“ - АЕ/НЕ и в VIII В клас- профил „Чужди езици“ – АЕ/ФЕ.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ

 1. Прием на документи за запълване на свободните места:

  10.08.2021 г. от 9.00  ч. до 14.00 ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

       2.  Обявяване на резултатите от класирането:

10.08.2021 –14.30 часа на сайта на 32.СУИЧЕ

      3.  Записване на приетите ученици

11.08.2021г.  от 9.00  ч. до 12.00 ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

Необходими документи, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:                                                          

1. заявление по образец до директора на 32.СУИЧЕ;

2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал.

 

 I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС – УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА:

Номер

Бал

 

Входящ номер– 32. СУИЧЕ

1

392

 

3305/04.08.2021 г.

2

391,5

3309/04.08.2021 г.

3

390,5

3297 /04.08.2021 г.

4

390

3306 /04.08.2021 г.

5

377,5

3310 /04.08.2021 г.

6

358,5

3298 /04.08.2021 г.

7

349,5

3296 /04.08.2021 г.

8

328

3307/04.08.2021 г.

9

309,5

3302/04.08.2021 г.

10

288

3303/04.08.2021 г.

11

262,5

3294 /04.08.2021 г.

12

224,5

3301/04.08.2021 г.

13

213,5

3295 /04.08.2021 г.

14

202

3292  /04.08.2021 г.

15

177,5

3293 /04.08.2021 г.

 

II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

БАЛ

 

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

 

ПРОФИЛ

1

392

 

3305/04.08.2021 г.

Чужди езициАЕ/РЕ

2

391,5

3309/04.08.2021 г.

Чужди езициАЕ/РЕ

3

390,5

3297 /04.08.2021 г.

Чужди езициАЕ/НЕ

4

390

3306 /04.08.2021 г.

Чужди езициАЕ/НЕ

5

377,5

3310 /04.08.2021 г.

Чужди езициАЕ/НЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  – 05.08.2021 г. от 11.00 до 16.00 ч.
 

 

 


СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР.СОФИЯ

2771

Чужди езици - АЕ интензивно НЕ

профилирана

1

3

0

0

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР.СОФИЯ

2777

Чужди езици - АЕ интензивно  РЕ

профилирана

1

1

0

0

 

ГРАФИК НМА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ

 1. Обявяване на свободните места след трето класиране до 03.08.2021 г.- 17.00ч. на сайта на 32.СУИЧЕ;
 2. Прием на документи за запълване на свободните места след трето

  04.08.2021г. от 9.00  ч. до 16.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

 1. Обявяване на резултатите от класирането:

05.08.2021 –11.00 часа в сайта на 32.СУИЧЕ

 1. Записване на приетите ученици

05.08.2021г. –11.00 до 16.00ч.

 

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:                                                           

 1. заявление по образец до директора на 32.СУИЧЕ за участие в IV етап на класиране

2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СЕ ОТКРИВАТ 2 НОВИ ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ:

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

1.ИНФОРМАТИКА

2.ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

1.БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

2.ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТЕЗИ ДВА ПРОФИЛА ЩЕ ИЗУЧАВАТ:

ОСМИ КЛАС- ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 18 ЧАСА СЕДМИЧНО, 648 ЧАСА ГОДИШНО.

В 9.КЛАС ЧЕТИРИ ПРЕДМЕТА ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

В 10.КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ -  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ФИЛОСОФИЯ.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА 10.КЛАС, УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБЕРАТ ОЩЕ ДВА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТА, КОИТО ДА ИЗУЧАВАТ В 11. И 12.КЛАС С ХОРАРИУМ 5 ЧАСА СЕДМИЧНО.

В 11. И 12. КЛАС ПЪРВИТЕ ДВА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТА СЕ ИЗУЧАВАТ С ХОРАРИУМ 5 ЧАСА СЕДМИЧНО.

 1. Английски език
 2. Немски език
 1. Английски език
 2. Испански език
 1. Английски език
 2. Френски език
 1. Английски език
 2. Руски език


Прием след VIIклас за учебната 2021/2022г. в 32. СУИЧЕ

„Св. Климент Охридски“


VIII „А“ клас-  ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Английски език, втори чужд език – немски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Немски език

       Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика


VIII „Б“ клас-  ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Английски език, втори чужд език – испански език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Испански език

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика


VIII „В“ клас-  ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Английски език, втори чужд език – френски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Френски език

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика


VIII „Г“ клас-  ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Английски език, втори чужд език – руски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Руски език

Балообразуващи оценки:

 • 2х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по математика


VIII „Д“ клас-  ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

Интензивно изучаван чужд език- Английски език,

втори чужд език – немски език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математикаVIII „Е“ клас - ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

Интензивно изучаван чужд език Английски език,

 втори чужд език – Испански език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2021/2022 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:


      Дати за провеждане на изпитите от НВО:

 • Български език и литература - 16.06.2021 г. , начало 9:00 часа
 • Математика -18.06.2021 г., начало 9:00 часа
 • Английски език (по желание на ученика) - 17.06.2021 г., начало 9:00 часа

  

Изпитите се провеждат в 32.СУИЧЕ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите по БЕЛ и математика се състоят от две части.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата  изпита се пише с черен  химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.


Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика се подават от 27.05.2021 г. до 28.05.2021 г. в  32.СУИЧЕ

Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

 График на дейностите по прием след основно образование:

 • Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2021г.
 • Издаване на Свидетелство за завършено основно образование – до 02 юли 2021г.
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. – 05 – 07 юли 2021 г. / За професионални гимназии и паралелки е необходимо медицинско, което се сканира и подава в електронната платформа/
 • Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22 юли 2021г.
 • Обявяване на записалите се ученици след втори етап на класиране – 23 юли 2021г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26 – 27 юли 2021г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29 юли 2021г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30 юли 2021г.
 • Обявяване на записалите се ученици и свободни места след трети етап на класиране – до 02 август 2021г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране – до 10 септември 2021г. включително
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14 септември 2021г. вкл.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на Свидетелство за основно образование;

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.


4.Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
Отличен (6)
 се приравнява на 50 т.
Много добър (5) се приравнява на 39 т.
Добър (4) се приравнява на 26 т.
Среден (3) се приравнява на 15 т.


За допълнителна информация: 

www.ruo-sofia-grad.com – Изпити и прием на ученици

 • Прием в VIII клас

 • НВО 7 клас


ПРИЛОЖЕНИЯ:

 
Проекти

Проекти