БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

  СПИСЪК НА Подалите заявления за запълване НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски “ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА:

БАЛ

 

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32. СУИЧЕ

 

профил

1

354

3744/ 26.08.2019 г.

Чужди езици - АЕ;

2

306.5

3745/ 26.08.2019 г.

Чужди езици - АЕ;

3

225

3746/ 26.08.2019 г.

Чужди езици - АЕ;

4

350.5

3747/ 26.08.2019 г.

Чужди езици - АЕ;

5

274

3748/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

6

272

3749/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

7

199

3750/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

5

274

3748/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

6

272

3749/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

7

199

3750/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

8

290.5

3751/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

9

283

3753/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

10

252

3754/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

11

307

3755/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

12

300

3756/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

13

327.5

3758/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

14

300.5

3759/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

15

338.5

3760/26.08.2019

Чужди езици-АЕ:

 

Списък на подадени заявления за смяна на профил:

БАЛ

ВХОДЯЩ НОМЕР – 

32. СУИЧЕ

 

Записани в профил

Желаят да се преместят в профил:

406.5

3667/06.08.2019

АЕ/ФЕ

АЕ/ИЕ

351

3605/05.08.2019

АЕ/ФЕ

АЕ/ИЕ

394.5

3603/05.08.2019

АЕ/РЕ

АЕ/ИЕ

373

3736/20.08.2019

АЕ/РЕ

АЕ/НЕ – АЕ/ИЕ

379.5

3757/26.08.2019

АЕ/РЕ

АЕ/НЕ

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски “ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА

Подредени по бал:

БАЛ

 

ВХОДЯЩ НОМЕР – 

32. СУИЧЕ

 

профил

1

406

3667/06.08.2019

АЕ/ИЕ

2

379.5

3757/26.08.2019

АЕ/НЕ

3

373

3736/20.08.2019

АЕ/НЕ

 

Свободни места след преместване на ученици и смяна на втори профилиращ предмет:

1 място – АЕ/ ФЕ

2 места-  АЕ/ РЕ                                                                         

                                                                          Класирани ученици:

БАЛ

 

ВХОДЯЩ НОМЕР – 

32. СУИЧЕ

 

профил

1

354

3744/26.08.2019

АЕ/ФЕ

2

350.5

3747/26.08.2019

АЕ/РЕ

3

338.5

3760/26.08.2019

АЕ/РЕ

 


СВОБОДНИ МЕСТА В 32. СУИЧЕ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП :

2 МЕСТА – AНГЛИЙСКИ ЕЗИК / НЕМСКИ ЕЗИК И

1 МЯСТО – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / ИСПАНСКИ ЕЗИК

                График на дейностите по запълване на свободните места, съгласно заповед на Директора на 32. СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ № 2741/25.06.2019г. :

    1. Прием на документи

             На 26.08.2019г. от 10:00ч. до 12:00ч. в канцеларията на училището.

     2. Обявяване на резултатите от класирането

             На 26.08.2019г.  – 13:00ч.

    3. Записване на приетите ученици

На 26.08.2019г. – от 13:00ч. до 16:00ч.

Необходими документи: Свидетелство за основно образование - оригинал и заявление до директора на 32. СУИЧЕ.

Класирането ще се извърши по бал.

 


СПИСЪК на подалите заявления за запълване НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски “ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА

 
 

БАЛ

 

ВХОДЯЩ НОМЕР – 

32. СУИЧЕ

 

профил

1

243.5

3710/ 13.08.2019 г.

Чужди езици – АЕ/РЕ

2

327.5

3711/ 13.08.2019 г.

Чужди езици – АЕ/РЕ

3

271

3712/ 13.08.2019 г.

Чужди езици – АЕ/РЕ

4

274

3713/ 13.08.2019 г.

Чужди езици – АЕ/РЕ

5

301

3714/13.08.2019 г.

Чужди езици - АЕ/РЕ

6

203

3716/13.08.2019 г.

Чужди езици - АЕ/РЕ

7

300

3717/13.08.2019 г.

Чужди езици - АЕ/РЕ

 
 
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски “ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА
 
 

1

327.5

3711/ 13.08.2019 г.

Чужди езици - АЕ;РЕ

2

301

3714/13.08.2019 г.

Чужди езици - АЕ;РЕ


 

Съгласно чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски“ обявява две свободни места за ученици в 8 клас – профил АЕ/ РЕ.

Прием на документи : 13.08.2019г. от 9.00 до 11.00 ч.

Класиране: 13.00ч.

Записване на приетите ученици: 13.08.2019г. от 14.00 до 16.00ч.

 

Съгласно чл. 70, ал. 3 от същата наредба, учениците подават в 32.СУИЧЕ заявление до директора и оригинал на свидетелство за основно образование. 


Приети ученици след завършен VII клас след трето класиране :

На основание заповед № 2741/25.06.2019 г. на Директора на 32. СУИЧЕ и във връзка с Наредба 10/ 01.09. 2016 г. и Заповед РД 09 – 1709 от 29.08. 2018 г.на МОН комисия разгледа подадените заявления за участие след трето класиране за приемане в държавните и общински училища след завършен VIIклас и класира следните кандидати:

  1. вх. № 3662/ 06.08.2019 г. - АЕ/ИЕ - 396 т.
  2. вх. № 3661/ 06.08.2019 г. - АЕ/ИЕ-  389.5 т.
  3. вх. № 3683/ 06.08.2019 г. - АЕ/ИЕ-380.5 т.
  4. вх. № 3663/ 06.08.2019 г. - АЕ/ФЕ - 380.5 т.

Допълнително са класирани на местата, освободени поради изтегляне на документи на приети ученици, следните кандидати:

  1. вх. № 3684/ 06.08.2019 г.- АЕ/РЕ - 379.5 т.
  2. вх. № 3646/ 05.08.2019 г.-АЕ/РЕ - 373 т.
  3. вх. № 3612/ 05.08.2019 г. - АЕ/РЕ - 368 т.

  


              СВОБОДНИ МЕСТА В 32. СУИЧЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП :

3 МЕСТА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/ИСПАНСКИ ЕЗИК

1 МЯСТО  - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/ ФРЕНСКИ ЕЗИК

                График на дейностите по запълване на свободните места, съгласно заповед на Директора на 32. СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ № 2741/25.06.2019г. :

  1. Прием на документи

        На 05.08 и 06.08.2019г. от 9,00ч. до 16,00ч. в канцеларията на училището.

 

       2. Обявяване на рузултатите от класирането

       На 08.08.2019г.  – 10,00ч.

 

      3. Записване на приетите ученици

      На 09.08.2019г. – от 12,30ч. до 16,00ч.

Необходими документи: Свидетелство за основно образование и заявление до директора на 32. СУИЧЕ.

Класирането ще се извърши по бал.


      

Интензивно изучаване на чужд език

Втори чужд език

Балообразуващи предмети

Профилиращи предмети

Английски език

/2 паралелки/

Немски език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по математика + оценка по БЕЛ от свидетелство

Английски език

Немски език

Английски език

/2 паралелки/

Испански език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по математика + оценка по БЕЛ от свидетелство

Английски език

Испански език

Английски език

/ 1 паралелка/

Френски  език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по математика + оценка по БЕЛ от свидетелство

Английски  език

Френски език

Английски език

/ 1 паралелка/

Руски език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по математика + оценка по БЕЛ от свидетелство

Англйски  език

Руски език

 
Проекти