БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 


Проекти, в които 32.СУИЧЕ участва с ученици и учители през периода 2019 - 2021 год.

Документи за кандидатстване

 

                                                          

                                                  

Strategic partnerships project for school education under the Erasmus Plus Programme          

"Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education"

Project Automata for STEM nr 2018-1-PT01-KA201-047499

https://www.autostem.info/autostem/     

https://www.facebook.com/AutomataforStem/   

 „Аутомата“са очарователни механични играчки за деца, малки кинетчни скулптури. „Аутомата“е конструкция, която включва инженерство, културна осведоменост и художествено изразяване. „Аутомата“  са механични обекти, разказващи истории.

Проектът AutoSTEM ще използва мултидисциплинарни подходи, които ще въведат STEM концепции и компетенции в различни тематични области едновременно, включително измерване, трансфер на енергия, механика, числа, творчество и разбиране.

  


 

 

 

 

Strategic partnerships project for school education under the Erasmus Plus Programme

«Fostering Leadership Development Amongst Teachers - LIDO»

Agreement: 2017-1-IT02-KA201-036432

 http://www.lidoproject.eu/ 

javascript:void(0)

 

Pilot 


 

 

Еразъм+ Проект № 2018-1-UK01-KA201-048001

Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives

 

 

ИСКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ?

Посетете нашия сайт и ни следвайте в социалните мрежи


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.

 Министерство на образованието, младежта и науката  
Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси”   
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 
„Да направим училището по- привлекателно за младите хора
 

2. Проект по програма Леонардо да Винчи / 2008-2010 година/-Трансфер на иновации: "Атрактивно професионално ориентиране за ученици".

www.avgproject.eu

3. Проект по програма Коменски - 2007-2009 година.

Bridges4Europe  

4. Проект Коменски 1 - Културна Книга в Интернет

5. Проект по програма Лингва 1 -  "Speech Bubbles" www.speechbubbles.net

6. Проект Мрежи  Коменски  3   -   "EDM Reporter" www.edmreporter.net

7. Проект “Игрите – нашата вселена” 

First Meeting

 
 
 
8. Проект Коменски - "Изразявайки себе си чрез думи и образи"

9.

Е Р А З Ъ М  +

Ключова дейност 1 "Мобилност", сектор "Училищно образование"

2014-1-BG01-KA101-000311  „Мотивация, квалификация, реализация- основни фактори за управлениe на промените в образованието”

 
  В периода 01 Юли 2014г. –  30 Юни 2015г. 32.СОУ „Свети Климент Охридски” е Бенефициент по Програма „Еразъм +” на тема: „Мотивация, квалификация, реализация - основни фактори на управление на промените в образованието”, към Център за развитие на човешките ресурси. В периода ще бъдат осъществени 29 мобилности на учители от училището.  

 
Проекти