БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 


 

                                      2018-1-PT01-KA201-047499 „Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

 

 Предпилотна работилница за учители и ученици в 32 СУ, София, България, 2 септември 2019 г. Участваха 8 учители и 22 ученика. Бяха изработени модели на Jellybird, както и различни етапи от жизнения цикъл на пеперудата. Участниците бяха силно ангажирани.

 

    

                                                                                       


                                     2018-1-PT01-KA201-047499 „Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

 

 На 27.08.2019 г. се проведе семинар с учители от начален етап за изработване на Automata . Присъстваха осем учители, които след направеното обучение планираха и подготвиха материалите за учебни работилници с ученици.

 


                                      2018-1-PT01-KA201-047499 „Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

 

 Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 8 май 2019 г. Участваха 18 деца с учителите Маргрета Велкова и Веселка Стойнева.

 

 


                                     2018-1-PT01-KA201-047499 „Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

 

Предпилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 24 април 2019 г. с 22 деца и учител Стефка Дионисиева. Докато се учеха как да правят Jellybird децата придобиха опит с концепции за наука и математика, използваха математическо мислене. Децата бяха доволни и играха с птиците си по време на междучасието.

 

 


                                     2018-1-PT01-KA201-047499 „Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

 

 Предпилотна работилница за учители в 32 СУ, София, България, 23 април 2019 г. Проектът Еразъм + Automata for STEM беше представен от Нели Костова и Венета Велкова пред 32 учители от начален етап с акцент върху развитието на креативно мислене и обучение в областта на природните науки, изкуствата, математиката и технологиите. Ролята на училището като партньор в проекта е да разработи иновативни учебни материали, които да провокират въображението, изобретателността и мотивацията на децата да учат STEM.

 

 

 


                                  2018-1-PT01-KA201-047499 „Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

 

    Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 22 април 2019 г. Докато се учеха как да правят Jellybird, децата придобиха опит с концепции за наука и математика, използваха математическо мислене.

 

 


                                    2018-1-PT01-KA201-047499 „Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

                                                             

                                                                Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 18 април 2019 г. с 20 деца и учител Николай Николов.

 

 


                                         2018-1-PT01-KA201-047499 „Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

 

 Предпилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 17 април 2019 г. Участваха 20 деца с учителите Иванка Николова и Николай Николов.

 

             

 


                                           2018-1-PT01-KA201-047499 „Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

 

 Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 15 април 2019 г. Изработката на количка от ръчно изработени материали е част от образователната дейност, изграждаща основата на технологичната грамотност и компетентност на учениците като основен елемент от общата им култура.

https://www.youtube.com/watch?v=uN_i7AAov3s&feature=share/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Проекти, в които 32.СУИЧЕ участва с ученици и учители през периода 2019 - 2021 год.

Документи за кандидатстване

 

                                                          

                                                  

Strategic partnerships project for school education under the Erasmus Plus Programme          

 

"Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education"

Project Automata for STEM nr 2018-1-PT01-KA201-047499

https://www.autostem.info/autostem/     

https://www.facebook.com/AutomataforStem/   

 „Аутомата“са очарователни механични играчки за деца, малки кинетчни скулптури. „Аутомата“е конструкция, която включва инженерство, културна осведоменост и художествено изразяване. „Аутомата“  са механични обекти, разказващи истории.

Проектът AutoSTEM ще използва мултидисциплинарни подходи, които ще въведат STEM концепции и компетенции в различни тематични области едновременно, включително измерване, трансфер на енергия, механика, числа, творчество и разбиране.


                      Strategic partnerships project for school education under the Erasmus Plus Programme

«Fostering Leadership Development Amongst Teachers - LIDO»

Agreement: 2017-1-IT02-KA201-036432

На 04.11.2019 г. се проведе заключителната конференция по проекта LIDO.  

 

 


 

 

 

 

Strategic partnerships project for school education under the Erasmus Plus Programme

«Fostering Leadership Development Amongst Teachers - LIDO»

Agreement: 2017-1-IT02-KA201-036432

 http://www.lidoproject.eu/ 

javascript:void(0)

 

Pilot 


 

 

Еразъм+ Проект № 2018-1-UK01-KA201-048001

Embracing a balanced approach between Online engagement and OFFline alternatives

 

 

ИСКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ?

Посетете нашия сайт и ни следвайте в социалните мрежи


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.

 Министерство на образованието, младежта и науката  
Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси”   
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 
„Да направим училището по- привлекателно за младите хора
 

2. Проект по програма Леонардо да Винчи / 2008-2010 година/-Трансфер на иновации: "Атрактивно професионално ориентиране за ученици".

www.avgproject.eu

3. Проект по програма Коменски - 2007-2009 година.

Bridges4Europe  

4. Проект Коменски 1 - Културна Книга в Интернет

5. Проект по програма Лингва 1 -  "Speech Bubbles" www.speechbubbles.net

6. Проект Мрежи  Коменски  3   -   "EDM Reporter" www.edmreporter.net

7. Проект “Игрите – нашата вселена” 

First Meeting

 
 
 
8. Проект Коменски - "Изразявайки себе си чрез думи и образи"

9.

Е Р А З Ъ М  +

Ключова дейност 1 "Мобилност", сектор "Училищно образование"

2014-1-BG01-KA101-000311  „Мотивация, квалификация, реализация- основни фактори за управлениe на промените в образованието”

 
  В периода 01 Юли 2014г. –  30 Юни 2015г. 32.СОУ „Свети Климент Охридски” е Бенефициент по Програма „Еразъм +” на тема: „Мотивация, квалификация, реализация - основни фактори на управление на промените в образованието”, към Център за развитие на човешките ресурси. В периода ще бъдат осъществени 29 мобилности на учители от училището.  

 
Проекти