БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Директор:

Нели Кирилова Киркова-Костова

Заместник директор учебна дейност:

Детелина Иванова Бояджиева

Красимира Венциславова Павлова - Пърлева

Валентина Иванова Велкова

Росанка Цветанова Гогова

Петър Йорданов Алексиев

Заместник директор АСД:

Катя Кирилова Найденова

Педагогически съветник:

Виктория Николаева Петрова

Училищен психолог:

Ирина Радославова Стоименова- Цветанова

Десислава Иванова Сотирова-Дундова


 
Проекти

Проекти