БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Директор:

Нели Кирилова Киркова-Костова

Заместник директор учебна дейност:

Детелина Иванова Бояджиева

Лени Димитрова Митева-Аначкова

Валентина Иванова Велкова

Заместник директор АСД:

Катя Кирилова Найденова

Педагогически съветник:

Светозара Любомирова Ашканова

Училищен психолог:

Галина Лозанова Лозанова

Десислава Иванова Сотирова-Дундова

 
Проекти