БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


 
Проекти