БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“


 

 

 

 

  На 21.04. 2017г.  в актовата зала на 32. СУИЧЕ се проведе публична изява на клуб „Архимед” с ръководител Рая Ганева. Участниците представиха пред гостите проекти, свързани с  интересни факти за Архимед, Ератостен, Евклид и др.,кактои разработки по теми от учебната програма по математика. Петокласниците  от „Архимед” проведоха динамични математически игри и викторина с публиката. Издателство „Просвета-София”АД  бе спонсор на събитието. 

 

Клуб Архимед                                                                                                                                                                                                                                            


Изминала изява
1. Имена на клуба и имена на ръководителя.- "София -опознай и разкажи" , Емилия Боянова Христова
2. Дата, на която се е състояла публичната изява, час и място на провеждане.  19.01.2017,  14:00ч ,  32 СОУИЧЕ "Св. Кл. Охридски"
3. Тема на изявата. - Културни средища в, и около София
3. Кратко описание на изявата (как е минала, гости, т.н.). Учениците представиха направената от тях презентация за посетените обекти, какво са научили за тях и какво ги е впечатлило.  Гости бяха учениците от 8б клас на 32 СОУИЧЕ

Предстояща изява
1. Имена на клуба и имена на ръководителя.- "София -опознай и разкажи" , Емилия Боянова Христова
2. Дата, на която се е състояла публичната изява, час и място на провеждане.  23.03.2017,  12:00ч ,  32 СОУИЧЕ "Св. Кл. Охридски"
3. Тема на изявата. - Културни средища в, и около София
3. Кратко описание на изявата (как е минала, гости, т.н.). - предстои 
 
Проекти

Проекти