БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 


Подаване на заявления за ЦДО за учебната 2020/2021 година

 Срокът за подаване на заявления за ЦДО (целодневна организация на учебния ден) за учениците от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас за учебната 2020 /2021 година е от 12.05.2020 г. до 26.05.2020 г. по електронен път на имейл:kl_ohridski32@abv.bg.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ!

За учебната 2020/2021 година целодневната организация на обучение ще се осъществява както следва:

ОРГАНИЗАЦИЯ :

І клас – 4 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 100

ІІ клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75

ІІІ клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75

ІV клас – 3 полуинтернатна група с максимален брой ученици 75

За ученици, чиито учебни часове са първа смяна, занятията в ЦДО се провеждат непосредствено след учебните часове до 17.30 ч.Дежурна група се сформира до 18.00 ч.

За ученици, чиито учебни часове са втора смяна, занятията в ЦДО се провеждат от 8.20 ч до 13.30 ч.

ГРАФИК ПО ПРИЕМА

12 май – 26 май – прием на заявления

 05 юни 2020 г. – обявяване на списъци с класираните ученици по групи

При по-голям брой желаещи от местата в групите за целодневна организация, класирането се извършва по следните критерии:

1.СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ :

– сирак, полусирак – 3т.

– многодетно семейство – 3т.

– социално слабо семейство – 3 т.

2.УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

Резултати от учебния процес

– незадоволителни резултати – 3 т.

– задоволителни резултати – 2т.

– отлични резултати – 1 т.

Умения за самостоятелно справяне

– липса на умения и необходимост от постоянна подкрепа – 3 т.

– ниски умения за самостоятелно справяне – 2 т.

– справя се самостоятелно – 1т.

3. ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА :

При равен бал се взима предвид броя на отразените забележки за поведението на ученикаВъв връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че считано към днешна дата Столичната община удължава срока за подаване на заявления за еднократна стипендия до кмета на Столичната община за ученици, завоювали високи постижения в областта на спорта до 15 май 2020 г.

 


Стипендии за ученици от столични училища за високи постижения в областта на спорта за изминалата 2019 г.

Краен срок за представяне на предложенията в Столична община е 2.04.2020г. 


Родителска среща за начален етап първа смяна на 19.02.2020г. от 18.30 часа -  1, 4 и 2 г, д ,е клас.

Родителска среща за начален етап втора смяна на 20.02.2020г. от 18.30 часа – 3 и 2а,б,в клас.Състезание по английски език - Kangaroo Global Linguistics  (KGL)– 08.02.2020 г.

 

Вътрешноучилищният кръг на състезанието- Kangaroo Global Linguistics 2020ще се проведе в 32.СУИЧЕ  на 08.02.2020г от 10:00 часа.Състезанието е с продължителност 60 минути, а за  ниво Pre A1  е 45 минути.

На 08 февруари 2020 г (събота)., всички ученици, участници в състезанието следва да заемат местата си в училище не по-късно от 9:40 часа, като задължително трябва да носят: бланка за участие (получава се в каб. 6), документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка; черен химикал.

Резултатите ще бъдат налични в 32.СУИЧЕ около 15 дни след провеждане на състезанието. Сертификатите на участниците ще бъдат предоставени след един месец.


Важно!!! Промяна на дата  на Олимпиада по математика– областен кръг

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05.02.2020 г. (сряда) от 09.00 ч., вместо на 01.02.2020 г., при същия ред:

За учениците от IV, V и VІ клас  в  22 СЕУ „Г. С. Раковски“, р-н Триадица, бул. "Витоша" №134. 

За учениците от VII клас /от училищата от всички райони/ – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, р-н Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/  в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IV до VІІ клас – 4 часа;

за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 05 февруари 2020 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика, следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка. Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.

 


23.01.2020г.


  Oлимпиада по математика– областен кръг

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 01.02.2020 г. (събота) от 09.00 ч., както следва:

За учениците от IV, V и VІ клас  в  22 СЕУ „Г. С. Раковски“, р-н Триадица, бул. "Витоша" №134. 

За учениците от VII клас /от училищата от всички райони/ – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, р-н Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/  в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

 

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IV до VІІ клас – 4 часа;

за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 01 февруари 2020 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас. График, коледен базар.

 

ПОНЕДЕЛНИК

ПЪРВА СМЯНА

ВТОРНИК

ПЪРВА СМЯНА

2ч.

08:10/9:10

Венцислав, Виктория и Андрея 6Е

2ч.

08:10/9:10

Никол и Дилян 6Б, Ивияна 6Д

3ч.

9:00/10;10

Теодора, Кирил,Моника,Никола Кънчев 6А

3ч.

9:00/10;10

Виктория, Ема и Стилияна 6В

4ч.

10:00/11:00

Валентина ,Калина, Никола Нинов     6Д

4ч.

10:00/11:00

Радина, Елеонор, Валерия 7А

5ч.

10:50/11:50

Аглика и Радослав 6Б, Емил 6Е

5ч.

10:50/11:50

Борислав и Кристин 7А, Никола 6Е

6ч.

11:40/12:35

Андриан, Стефания и Мария 6Г

6ч.

11:40/12:35

Сибел и Мира 6Д, Мартин и Иван 7а

12:30/13:15

Йоана, Емили и Джулия 6Г

12:30/13:15

Маргарет и Карина 6Д, Боила 6А

 

ВТОРА СМЯНА

 

ВТОРА СМЯНА

12:30/

13:30

Максим 9А

12:30/

13:30

Светослав 9А

1/2ч.   13:30/15:00

 

Ирина и Симона 11Б

1/2ч.   13:30/15:00

 

Диана и Михаела 9В

3/4ч. 15:00/16:50

Тина и Петя 10А

3/4ч. 15:00/16:50

Георги 10В, Мадлен и Поли 10 Д

5/6ч. 16:50/18:30

Ванеса 11Г И Диди 11Д

5/6ч. 16:50/18:30

Емилия 10д, Ивета и Радослава 8Б


02.10.2019г.


 На 03.10.2019г. ( четвъртък ) от 18,00ч. в Конферентната зала ще се проведе среща за избор на Обществен съвет.

 

Проекти, в които 32.СУИЧЕ участва с ученици и учители през периода 2019 - 2021 год.

Документи за кандидатстване

 

Йордана е на две годинки и се нуждае от две операции в САЩ, за да може да ходи, а сумата за тях е огромна. В момента има организирана кампания за набиране на средства във ФБ:   https://www.facebook.com/helpYordana/?modal=admin_todo_tour  и инициатива за първия учебен ден: „Надежда за Йордана вместо цвете“, с която инициатива приканваме родителите и учениците на 32.СУИЧЕ да дарят помощ вместо цвете. Ще се радваме, ако нашите родители са част от тази кампания. 


Списъци ПИГ 2019/2020 учебна година

ПИГ 2 КЛАС

ПИГ 3 КЛАС

ПИГ 4 КЛАСПодаване на заявления за ПИГ за учебната 2019/2020 година

 Срокът за подаване на заявления за ПИГ (занималня) за учениците от 2-ри, 3-ти и 4ти клас за учебната 2019/2020 година е от 9.05.2019г. до 31.05.2019г. в канцеларията на училището.

ЗАЯВЛЕНИЕПо данни на Националния институт по метеорология и хидрология на територията на София –град, прогнозните критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха на 20.12.2018 г. и 21.12.2018 г ще са над допустимите норми.

На основание заповед на  министъра на образованието и науката  № РД 09-3946/19.12.2018г., относно предприемане на действия за осигуряване на здравето на децата и учениците и намаляване риска от вредните последици върху тях, Ви информираме, че по преценка на родителя децата от задължителното предучилищно образование и учениците, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания, може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл. 1О, ал. 1 от Наредба № 5 за предучилищното образование, съответно на чл. 62, ал.1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование на 20.12.2018 и 21.12.2018г.


Според изискванията на Министерството на образованието и науката ИК "Анубис", издателство "Булвест 2000" и издателство "Клет България" предоставят безплатен достъп за родители и ученици до електронно четимите учебници съгласно Постановление 48 на МС от 05.04.2018 г.

За да бъдат използвани, необходимо е родителите/учениците да посетят сайта на едното от трите издателства: www.anubis.bg, www.bulvest.com или klett.bg и

да натиснат бутона Електронно четими учебници.

В новия прозорец се отваря общ за трите издателства екран, на който трябва да бъде направена регистрация само с име и електронен адрес, като се посочи в кой клас и в кое училище учи ученикът. Така се получава достъп до всички учебници на трите издателства, които учителите от това училище са избрали за своята работа. Регистрацията отнема не повече от 1-2 минути.

Електронно четимите варианти на "Oxford University Press" са достъпни след регистрация с код за достъп. Кодовете за учениците ще бъдат изпратени на електронната поща на Вашето училище.

Ще Ви бъдем благодарни, ако споделите с родителите начина за достъп до електронно четимите учебници, за да можем да улесним максимално учениците през настоящата учебна година.

Желаем на всички Вас успешна учебна година и оставаме на разположение,

Екипът на "Анубис-Булвест-Клет"

 

 
 
 

 

 
Проекти

Проекти