БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

За пета поредна година  Машинно-технологичния факултет (МТФ) при ТУ-София организира конкурса "Моят 3D свят" за разработване
на 3D модел за ученици. Конкурсът е под патронажа на Президента на Република България, а съорганизатор на
конкурса е и фондация "Еврика". Учениците, търсещи изява в областта на съвременните компютърни технологии и 3D моделиране,
 ще имат възможност да се изявят. Конкурсът "Моят 3D свят" вече стартира, като срокът за изпращане на разработения 3D модел е до
 24:00 часа на 07.06.2019 г.

Условията за участие в конкурса, процедурата за регистрация и наградите са обявени на сайт www.my3dworld.org.     
 

ВАЖНО!!!

На вниманието на учениците от 2. до 12.клас, желаещи да попълнят следната  анкета.


За повече информация: www.foz.mu-sofia.bg
ул. „Бяло море“ № 8
УМБАЛ „Царица Йоанна“ -ИСУЛ
www.foz.mu-sofia.bg
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
КЪМ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ОБЯВЯВА
ПРЕДВАРИТЕЛНА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ
„ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“, СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ – РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“ предлага обучение с интердисциплинарен характер и осигурява възможност на студентите да придобият обща и специализирана подготовка по здравни, медицински, икономически, юридически, управленски и социално-поведенчески науки.
Обучението е в редовна или задочна форма, 8 семестъра 4 години - 240 кредита. Завършилите студенти могат да изпълняват организационно-управленски, комуникативни, икономически и изследователски функции. Придобитите знания и умения в сферата на общественото здраве и здравния мениджмънт гарантират на завършилите студенти успешна професионална реализация като:
- администратори в структурите на здравеопазването и здравноосигурителната система; в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ; в правителствени и неправителствени организации на национално и международно ниво;
- експерти в други ведомства и институции, които имат отношение към общественото здраве (Министерство на околната среда, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и горите, Министерство на образованието и науката и др.)
ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ ОТ 19.03. ДО 22.03.2019 г.
В УМБАЛ „ ЦАРИЦА ЙОАННА“ – ИСУЛ,
ул. „Бяло море“ № 8, ет. 5
ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
ДА СЕ ЯВЯТ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ ОТ ИЗПИТА – ТЕСТ ПО ЕТИКА, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.03.2019г. (събота) от 10,00ч.

Екипа на Волонтайм/Volontime www.volontime.com обявява първия за годината конкурс, който ще е за подкрепа на каузи, които ученици от 8-12 клас искат да реализират. Конкурсът се казва „Моята кауза“ https://volontime.com/causes/87 Каузата трябва да бъде създадена на www.volontime.com , а линкът, водещ към нея, изпратен на е-поща - foundation@volontime.com до 31.03.2019г. Две кауза ще получат финансова подкрепа за тяхнотореализиране. Едната кауза ще бъде избрана от журито, а другата кауза ще е тази, която получи най-много подкрепа от потребителите насоциалната мрежа за добри дела Volontime. СРОК за провеждане на конкурса - От 01.02.2019г. до 31.03.2019г. – създаване на кауза и изпращане на линка, водещ към нея, на е-поща -foundation@volontime.com Може да се запознаете с детайлите за кампанията от прикачения файл или от самата кауза - https://volontime.com/causes/87 Екипът на Волонтайм/Volontime остава на разположение за съдействие.


Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание регламента за участие в Национално състезание Виртуално предприятие за 2018/2019 учебна година. През тази година състезанието е официално част от списъка на МОН за олимпиади и национални състезания.

„Виртуално предприятие” е състезание по предприемачество и социални иновации, което цели да мобилизира творческия потенциал на участниците, фокусирайки техните усилия върху търсенето на нови решения на вече съществуващи социални проблеми чрез използване на новите технологии. В хода на състезанието ученици и екипи от ученици се конкурират при създаването на продукт или услуга за решаване на конкретен социален проблем.

Националното състезание „Виртуално предприятие” се провежда в три национални кръга. Първите два кръга се провеждат в онлайн среда и предполагат индивидуално участие. Третият кръг е присъствен и се реализира в гр. София. Участието в него е екипно, като ученическите отбори се формират на място и са смесени.

Желаещите да участват от 7. до 12. клас, могат да заявят: https://form.jotform.com/90103103149947  в срок до 10.02.2019 г. до 12:00 ч.

 ОТБЕЛЯЗВАМЕ ДЕНЯ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР – 14 ДЕКЕМВРИ – В КЪЩА МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ДИМОВ“

На 14 декември ветеринарните специалисти в България отбелязват своя професионален празник. Датата не е избрана случайно – на този ден през 1897 г.е приет първият законодателен акт, поставящ началото наветеринарномедицинскотодело в страната.

Един от основоположниците на ветеринарната наука в България е и професорът по анатомия, хистология и ембриология Димитър Димов. Известен повече с литературните си постижения, ветеринарната му практика, научнатамуи преподавателска дейност самалко познатизашироката публика.

Къща музей „Димитър Димов”към Националниялитературен музей ще отбележи Деня на ветеринарните специалисти с тематична беседа, свързана с професията на Димитър Димов като ветеринарен лекар. Ще бъдат показани документи, снимки, лекции в ръкопис с рисунки, правени от Димов, докторската му дисертация, както и първият учебник по анатомия на домашните животни.

Тематичната беседа включва интересни факти от студентските години на Димов, практиката му като участъков ветеринарен лекар в страната, специализацията му в Мадрид, научната му кариера.

На стола на Димитър Димов ще седне проф. двмн Емил Сапунджиев, преподавател по цитология, хистология и ембриология във Факултета по ветеринарна медицина към Лесотехническия университет в София.Ще Ви срещнем също с проф. Йордан Костадинов, който освен за професията на ветеринарния лекар, ще разкаже интересни моменти от биографията на Димитър Димов и неговия майчин род. Специални гости ще бъдат също преподаватели и студенти от Лесотехническия университет.

Музеят е подготвил и образователно-развлекателна игра, създадена по илюстрации от лекциите на Димитър Димов по анатомия и зоология.

Заповядайте на 14 декември 2018 г., от 10,00 до 15,00 часа, за да чуете тематичната беседа и да разгледате специално подбраните материали от фонда на музея или от 15,00 часа, за да се срещнете с нашите гости и заедно да отбележим техния професионален празник!


За контакт и допълнителна информация:

Милена Катошева, гл. уредник

Къща музей „Димитър Димов” (Национален литературен музей)

Е-mail: museum_d.dimov@abv.bg, тел. 0878 86 41 11


 

Фондация „Шанс за децата и природата на България“ обявявава

Национален литературен конкурсза написване на кратък разказ или есе

„И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!“ – 2019.

Конкурсна тема:   „Моето писмо към България“

Конкурсът се осъществява с подкрепата и специалното участие на известния съвременен български автор Радослав Гизгинджиев и платформа „Фабрика за книги“

Условия за участие и регламент на конкурса:

  • Участници - деца и младежи от 15 до 20 години от цялата страна;
  • Конкурсни текстове - написани през 2018 и 2019 и непубликувани до момента;
  • Максимален обем - 2 номерирани печатни страници;
  • Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
  • Жанр: разказ и есе;
  • Официален език: български.

Критерии за оценка:

  • Оригиналност и творчески подход при представяне на темата;
  • Целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията;
  • Езикова прецизност и стилово единство;
  • Жанрово съответствие на конкурсния текст.

Кандидатстване:

  • Срок за изпращане на творбите: 6 януари 2019
  • Произведенията се изпращат като приложение (attachment) на info@forbgkids.orgНе забравяйте да приложите към творбите (в отделен документ А4 формат):
  • Трите имена на участника
  • Дата и място на раждане
  • Адрес, имейл и телефонен номер
  • Име на учебното заведение
  • Кратка творческа биография

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Обявяване на финалистите на интернет страницата на Фондация „Шанс за децата на България“ (http://www.forbgkids.org): 4 февруари 2019

Специална награда: най-добрите творби ще бъдат издадени в книга

Официално награждаване и представяне на книгата „Моето писмо към България“ – май 2019.


Човекът в центъра на Вселената

Kонкурс за есе

Абсолютнитеобявяват конкурс за есе на тема „Човекът в центъра на Вселената”.

Награда:

Авторът на най-доброто есе ще получи парична награда в размерна 100 лева. Есето ще бъде публикувано на сайта на Абсолютните – www.absolutnite.com

Условия:

Форматът на есето е напълно свободен. От авторите се очаква да разсъждават задълбочено по темата, да подходят креативно и да вложат емоция.

Няма ограничения за дължина на текста.

Няма ограничения за възраст на участниците.

Изпращайте есетата придружени с име и фамилия до 30 ноември2018на: absolutnite@abv.bg.

Победителят ще бъде обявен на 10 декември2018. Подробности за получаването на наградата ще бъдат изпратени по имейл.


 
 
Проекти