БългарскиАнглийски
32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 

 

 

Институтът за съхранение на паметта за Холокоста към ОЕБ „Шалом” и специалност „Хебраистика” в Софийския Университет „Св. Климент Охридски”

обявяват конкурс за академично есе на тема

„ВЪЗВИШЕНИЕ И ПАДЕНИЕ – ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ХОЛОКОСТА”

Достъп до конкурса имат всички ученици от гимназиалния курс на българските общообразователни и специализирани училища (8-12 клас). Есетата трябва да бъдат академични и да притежават научен апарат. По-долу са посочени техническите изисквания към оформлението на текста, срокът за подаването и електронните адреси, на които да бъдат изпращани. Специално жури, съставено от представители на академичната общност, на еврейската общност и на неправителствени организации, ще оцени резултатите. Предвидeно най-добрите есета да бъдат публикувани на страниците на в-к „Еврейски вести“, както и следните награди:

I награда – 300 лв.

II награда – 200 лв.

III награда – 100 лв.

Печелившите есета ще бъдат обявени на тържествена церемония в Централната Софийска синагога в присъствието на официални лица на 10 март 2019 г.

ИЗИСКВАНИЯ за техническо оформление на академичните есета

 • Дължина на доклада: до 15 стандартни страници (по 1800 знака) заедно с бележките под линия и приложенията.

Заглавие: Font: Times New Roman, Size 14, Bold, Centеred, главни букви.

 • Име на автора: Font: Times New Roman, Size 12, Italic, Centеred.
 • Училище, клас, паралелка: Font: Times New Roman, Size 12, Italic, Centеred.

Текст на доклада: Font: Times New Roman, Size 12, Normal, Justified, First line 1cm, Line Spacing 1,5

 • Библиографско цитиране: автоматично под линия (Footnote); Font: Times New Roman, Size 10, Normal, Justified, Line Spacing 1; поредна номерация с арабски цифри.

 Примери:

Книги:

Бар-Зоар, М. Извън хватката на Хитлер. Героичното спасяване на българските евреи. С., 1999.

Статии в сборник: преди заглавието му се поставя „– В:” или „– In:”

Стоянова, В. България и евреите от присъединените територии през Втората световна война. – В: Евреите в Източна Европа и Съветския Съюз в годините на Втората световна война и Студената война (1939-1989) (Съставител: Румяна Христиди, Костадин Грозев), С., 2013, с. 105-113.

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:   04 март2019 г.

МОЛЯ, ИЗПРАЩАЙТЕ ДОКЛАДИТЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС:

rumyana.christidi@gmail.com


Екипа на Волонтайм/Volontime www.volontime.com обявява първия за годината конкурс, който ще е за подкрепа на каузи, които ученици от 8-12 клас искат да реализират. Конкурсът се казва „Моята кауза“ https://volontime.com/causes/87 Каузата трябва да бъде създадена на www.volontime.com , а линкът, водещ към нея, изпратен на е-поща - foundation@volontime.com до 31.03.2019г. Две кауза ще получат финансова подкрепа за тяхнотореализиране. Едната кауза ще бъде избрана от журито, а другата кауза ще е тази, която получи най-много подкрепа от потребителите насоциалната мрежа за добри дела Volontime. СРОК за провеждане на конкурса - От 01.02.2019г. до 31.03.2019г. – създаване на кауза и изпращане на линка, водещ към нея, на е-поща -foundation@volontime.com Може да се запознаете с детайлите за кампанията от прикачения файл или от самата кауза - https://volontime.com/causes/87 Екипът на Волонтайм/Volontime остава на разположение за съдействие.


Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание регламента за участие в Национално състезание Виртуално предприятие за 2018/2019 учебна година. През тази година състезанието е официално част от списъка на МОН за олимпиади и национални състезания.

„Виртуално предприятие” е състезание по предприемачество и социални иновации, което цели да мобилизира творческия потенциал на участниците, фокусирайки техните усилия върху търсенето на нови решения на вече съществуващи социални проблеми чрез използване на новите технологии. В хода на състезанието ученици и екипи от ученици се конкурират при създаването на продукт или услуга за решаване на конкретен социален проблем.

Националното състезание „Виртуално предприятие” се провежда в три национални кръга. Първите два кръга се провеждат в онлайн среда и предполагат индивидуално участие. Третият кръг е присъствен и се реализира в гр. София. Участието в него е екипно, като ученическите отбори се формират на място и са смесени.

Желаещите да участват от 7. до 12. клас, могат да заявят: https://form.jotform.com/90103103149947  в срок до 10.02.2019 г. до 12:00 ч.

 ОТБЕЛЯЗВАМЕ ДЕНЯ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР – 14 ДЕКЕМВРИ – В КЪЩА МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ДИМОВ“

На 14 декември ветеринарните специалисти в България отбелязват своя професионален празник. Датата не е избрана случайно – на този ден през 1897 г.е приет първият законодателен акт, поставящ началото наветеринарномедицинскотодело в страната.

Един от основоположниците на ветеринарната наука в България е и професорът по анатомия, хистология и ембриология Димитър Димов. Известен повече с литературните си постижения, ветеринарната му практика, научнатамуи преподавателска дейност самалко познатизашироката публика.

Къща музей „Димитър Димов”към Националниялитературен музей ще отбележи Деня на ветеринарните специалисти с тематична беседа, свързана с професията на Димитър Димов като ветеринарен лекар. Ще бъдат показани документи, снимки, лекции в ръкопис с рисунки, правени от Димов, докторската му дисертация, както и първият учебник по анатомия на домашните животни.

Тематичната беседа включва интересни факти от студентските години на Димов, практиката му като участъков ветеринарен лекар в страната, специализацията му в Мадрид, научната му кариера.

На стола на Димитър Димов ще седне проф. двмн Емил Сапунджиев, преподавател по цитология, хистология и ембриология във Факултета по ветеринарна медицина към Лесотехническия университет в София.Ще Ви срещнем също с проф. Йордан Костадинов, който освен за професията на ветеринарния лекар, ще разкаже интересни моменти от биографията на Димитър Димов и неговия майчин род. Специални гости ще бъдат също преподаватели и студенти от Лесотехническия университет.

Музеят е подготвил и образователно-развлекателна игра, създадена по илюстрации от лекциите на Димитър Димов по анатомия и зоология.

Заповядайте на 14 декември 2018 г., от 10,00 до 15,00 часа, за да чуете тематичната беседа и да разгледате специално подбраните материали от фонда на музея или от 15,00 часа, за да се срещнете с нашите гости и заедно да отбележим техния професионален празник!


За контакт и допълнителна информация:

Милена Катошева, гл. уредник

Къща музей „Димитър Димов” (Национален литературен музей)

Е-mail: museum_d.dimov@abv.bg, тел. 0878 86 41 11


 

Фондация „Шанс за децата и природата на България“ обявявава

Национален литературен конкурсза написване на кратък разказ или есе

„И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!“ – 2019.

Конкурсна тема:   „Моето писмо към България“

Конкурсът се осъществява с подкрепата и специалното участие на известния съвременен български автор Радослав Гизгинджиев и платформа „Фабрика за книги“

Условия за участие и регламент на конкурса:

 • Участници - деца и младежи от 15 до 20 години от цялата страна;
 • Конкурсни текстове - написани през 2018 и 2019 и непубликувани до момента;
 • Максимален обем - 2 номерирани печатни страници;
 • Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
 • Жанр: разказ и есе;
 • Официален език: български.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност и творчески подход при представяне на темата;
 • Целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията;
 • Езикова прецизност и стилово единство;
 • Жанрово съответствие на конкурсния текст.

Кандидатстване:

 • Срок за изпращане на творбите: 6 януари 2019
 • Произведенията се изпращат като приложение (attachment) на info@forbgkids.orgНе забравяйте да приложите към творбите (в отделен документ А4 формат):
 • Трите имена на участника
 • Дата и място на раждане
 • Адрес, имейл и телефонен номер
 • Име на учебното заведение
 • Кратка творческа биография

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Обявяване на финалистите на интернет страницата на Фондация „Шанс за децата на България“ (http://www.forbgkids.org): 4 февруари 2019

Специална награда: най-добрите творби ще бъдат издадени в книга

Официално награждаване и представяне на книгата „Моето писмо към България“ – май 2019.


Човекът в центъра на Вселената

Kонкурс за есе

Абсолютнитеобявяват конкурс за есе на тема „Човекът в центъра на Вселената”.

Награда:

Авторът на най-доброто есе ще получи парична награда в размерна 100 лева. Есето ще бъде публикувано на сайта на Абсолютните – www.absolutnite.com

Условия:

Форматът на есето е напълно свободен. От авторите се очаква да разсъждават задълбочено по темата, да подходят креативно и да вложат емоция.

Няма ограничения за дължина на текста.

Няма ограничения за възраст на участниците.

Изпращайте есетата придружени с име и фамилия до 30 ноември2018на: absolutnite@abv.bg.

Победителят ще бъде обявен на 10 декември2018. Подробности за получаването на наградата ще бъдат изпратени по имейл.


 
 
Проекти